Англис тили кафедрасы / Айтбаева А.


резюмени окуу

 

Кызматы: Кафедра башчысы

Айтбаева Айчурек Жолдошевна

 

Бишкек, Токтогул 68

Улуттук компьютердик гимназия

Англис тили мугалими

 

Кайсы теманын үстүндө иштейт:

“Англис тилин окутууда электрондук билим берүү ресурстарын колдонуп окуучулардын эркин ой жүгүртүүсүн калыптандыруу менен сүйлөө речин өстүрүү”.

 

Кесиптик жетишкендиктер:

25 жыл билим берүү багытында үзүрлүү эмгектенүүдө.

2000 Ардак грамоталар, дипломдор (Улуттук компьютердик гимназия)

2013 Ардак грамота (КР Билим берүү жана илим министрлиги)

2013 Ардак грамота «Жыл мугалими-2013»

2014 Диплом «Мыкты кабинет»

2015 Диплом «Менин философиялык табылгам»

2016 Төш белги “Билим берүүнүн мыктысы”

 

Иш тажрыйбасы:

14/02/1994- жылдан бери  Улуттук компьютердик гимназияда

 эмгек стажы: 25 жыл

 

Билими:

1990-1995 Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети

Адистиги: Англис тили окутуучусу

 

Кошумча маалымат:

2011 КАОнун сертификаты

2011 КЖК англис тилин окутуунун методикасы

“Профессионалдуу окутуунун багыттары” (Оксфорд билим берүү борбору)

2012 “ Teaching English to Young Learners” (Оксфорд билим берүү борбору)

2013 “ Teacher Helps Teacher THT-2013”

2015 “American song contest-2015”

2017 КЖК  программасы

«Англис тилин окутуунун теориясы жана методикасы» (КББА)

2016-2018 жылдары тынчтык корпусунун волонтеру менен коммандалык окутуу

2018 КАОнун курсу

 

Көндүмдөр: Microsoft Word, Internet

 

Тилдер: Кыргыз тили (мыкты)

              Орус тили (мыкты)

              Англис тили (мыкты)

              Өзбек тили (орто)

 

Өздүк сапаттары:

Максаттуулук, жоопкерчилик, тыкандык

 

Кызыгуусу:

Окуу, тил которуу, спорт (волейбол)

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru