География кафедрасы / Абдыгазиева Б.

 

Кызматы: География мугалими

1.            Аты:Абдыгазиева  Бактыгүл Турганбаевна

2.            Кызматы, иштеген жери :  Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук

Компьютердик гимназиянын  география мугалими

3.            Туулган жылы, айы, күнү жана туулган жери: 22.01.1963-ж.Нарын  областы,Тянь-Шань району, Кара-Кужур айылы

4.            Улуту: кыргыз

5.            Билими: Жогорку,  1985-жылы Пржевальск Мамлекеттик Педагогикалык Институтунун Табият таануу  факультетин (ЕГФ) бүтүргөн.  

6.Мамлекеттик жана башка ведомстволук сыйлыктары

1.1997-жыл 1-Даражадагы Диплом

2.2004-жыл Ардак грамотысы Нарын областтык жана райондук Ардак грамоталар

3.2007-жылы УКГ нын Грамотасы

4.2008-жылы УКГнын Грамотасы

5.2010-жылы УКГнын Грамотасы 2010-жылы Мыкты куратор  Грамотасы

6.2010-жылыУзүүрлүү эмгеги үчүн Грамотасы

7.2010-жылы Мыкты мугалим Грамотасы

8.2010-“Конференция уюштуруучусу” Грамотасы

9.2011-жылы гимназияда эффективдүү билим берүүгө жетишкендиги,окуучуларга тарбия берүүдөгү изденүүчүлүгү жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, кабинеттерди жабдуудагы демилгелүүлүгү үчүн “Демилгелүү мугалим” номинациясы диплому менен сыйланган.

 10.2011-КР Билим Берүү  жана Илим МинистрлигининАрдакграмотасымененсыйланды.

11.Кыргыз Улуттук  Университетинин  факультет:Бизнес жана башкаруу Ыраазычылык кат.

12.2013-жылы“Билимберүү жанаилим министрлигинин”  мыктысы төш белгисине ээ болду.

13.2014-жылы Гимназиянын окуучуларын предметтик сабактар боюнча шаардык олимпиадага мыкты даярдап,алдыңкы орундарды камсыз кылууга кошкон өзгөчө салымы үчүн Грамота менен сыйланган.

14.2014-2015-окуу жылында окуучуларга терең билим,татыктуу тарбия берүүдө жана гимназиянын коомдук –маданий турмушуна активдүү катышкандыгы үчүн Грамота менен сыйланган.

15.2017-жылы Бишкек шаарынын Свердлов райондук Билим Берүү Борборунун Грамотасы Мектеп окуучуларынын предметтер боюнча райондук олимпиадага окуучусун мыкты даярдаганы үчүн сыйланган.

16.Кыргыз Республикасы Бишкек шаарынын Мэриясы Билим Берүү Башкармалыгынын Ардак Грамотасы менен сыйланган.

17.2018-жылы 6-май “Гимназия күнүнө”карата 2017-2018-окуу жылында гимназиянын окутуу-тарбиялоо процесссине жигердүү салым кошкондугу үчүн Грамота менен сыйланган.             

7. Жалпыэмгекстажысы:  34-жыл       

8.            Пед. Стажысы:  34 жыл

9.            Азыркы иштеген коллективде: 14- жыл

10.          Уй-дареги:  Бишкек шаары Ленин району Арча-Бешик конушу Жайыл баатыр көчөсү 212

11.        Телефону:  0707801359

12. Уй бүлөсү жөнүндө маалымат:2 уулу бар

Сыйлануучунун өзгөчө эмгектери:

2005-жылдан баштап Бишкек шаарындагы профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназияда бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип келе жатат.

Абдыгазиева Бактыгүл Турганбаевна педагогикалык  ишмердүүлүгүн  коомдук иштер менен ийгиликтүү  айкалыштырат, жаңычыл, дайыма изденүүнүн  үстндө иштейт. Оз билимин өркүндөтүү курстарына барып бир нече сертификаттарды алган.

 

Алган сертификаттары:

-2005-жылы сертификат. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги арабынан “Глобалдуу билим берүү “ боюнча окутуучу семинарга катышкандыгы боюнча;

-2010-жылы сертификат. Педагогикалык кадрлардын билимин жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунда  География сабагын окутуунун теориясы жана методикасы

-2011-жылы сертификат.Кыргызбилим берүү академиясы тарабынан  “Түрк дүйнөсү:  Якутиядан тартып Жер Ортолук деңизинин жээктерине чейин  Кыргызстан аркылуу” темасындагы эл аралык түркологиялык илимий-практикалык конференциянын катышуучусу катары;

-2015-жылы сертификат.О повышении педагогической и профессиональной квалификации., прошедшей с 15-17 января 2015 г семинар –практикум для преподавателей% “Использование интерактивной доски-современный подход к процессу обучения”“

-2016-жылы сертификат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институту “Социалдык-экономикалык билим берүү” лабораториясы тарабынан “Тарых жана социалдык-экономикалык билимдерди окуп үйрөнүүдө компетенттүүлүктөрдүн калыптанышы”

-2016-жылы сертификат. Педагогикалык кадрлардын билимин жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунда  География сабагын окутуунун теориясы жана методикасы

 

- 2017-жылы сертификат. ”Педагогдордун адистик чеберчилигин өстүрүүчү инновациялык билим берүү технологиялары” боюнча квалификацияны жогорулатуунун окутуу семинарын  И. Арабаев атындагы КМУдан өттү.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru