Информатика кафедрасы / Албакова А.

 

Кызматы: информатика мугалими

Туулган жылы:

Туулган жери:                     

 

Улуту

22.03.1958

Жети Ѳгүз району, Сүттүү Булак айылы

 

кыргыз

 

Билими:

 

Жалпы стажы:

жогорку, КМУ  механико-математикалык факультети,  математика мугалими адистигин алган

 38 жыл                                                       

1976-ж. 1981-ж.

 

 

 

Күбѳлүктѳрү:

 • Москва шаарындагы МЭСИде(Московско экономико-статистикалык институт)  эсептѳѳчү машиналар үчүн программалоо курсу;
 • ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсу;
 • ЦСУда ЭЭМге программа түзүү боюнча курс;
 • Башталгыч класстын мугалими;
 • Башталгыч класста математиканы окутуу б.ч.
 • Информатиканы окутуунун методикасы.

 

 

1983-ж.

 

1985-ж

 

 

1986-ж

1997-ж

1998-ж

2000-ж

Сертификаттары:

Кыргыз билим берүү академиясынан:

 • Азыркы мезгилдеги сабактын педагогикалык негиздери;
 • Педагогикалык кадрлардын квалификациииясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунуннда информатика предметин окутуунун теориясы жана методикасы;
 • Педагогдордун адистик чеберчилигин ѳстүрүүчү инновациялык билим берүү технологиялары.

 

 

2002-ж

 2009-ж

 

2015-ж

 

 2018-ж

 

 

Сыйлыктары:

 

 

Ардак грамоталары:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министрликтин

грамотасы

- Жети Ѳгүз райондук билим берүү башкармалыгы;

 

- Окуу – тарбия иштериндеги жогорку жетишкендиктери үчүн Бишкек шаарындыгы № 77 орто мектеп;

 

- Кабинет учур талабына ылайык, дидактикалык материалдар менен толук жабдылгандыктары үчүн Бишкек шаарындыгы № 77 орто мектеп;

 

- Бишкек шаарынын Ленин районунун Билим Берүү Борбору;

 

- Ассоциации НПО и НКО.  За личный вклад в улучшение социально – экономического благосостояния жителей Ленинского района г. Бишкек и за активное участие в реализации государственных программ по социальной мобилизации и добросовестному управлению!

 

- Управление образования и молодежной политики Мэрия г. Бишкек. За плодотворную педагогическую деятельность и творческое отношение к делу образования и воспитания школьников.

 

Бишкек  шаарындагы № 74 мектеп – лицейи тарабынан:

За добросовестный труд в деле обучения подрастающего поколения.

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в педагогической деятельности в воспитании, обучении подрастающего поколения и в честь дня учителя.

 

 1982-ж

 

 1999-ж

 

 

 

2001-ж

 

 

 

 2002-ж

 

 

 

 2004-ж

 

 

 

 

 2006-ж

 

 

 

 

2009-ж

 

 

2009-ж

 

 

 

Тѳш белгиси

«Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» 

 

 2010-ж

А. Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназиясынын Диплом, ардак

грамоталары.

 

- Гимназияда эффективдүү билим берүүдѳ жетишкендиги, окуучуларга тарбия берүүдѳгү изденүүчүлүгү жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, кабинеттерди жабдуудагы демилгелүүлүгү үчүн;

-“Гимназия күнүнѳ карата”  окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия берүүдѳ жана гимназиянын коомдук – маданий турмушуна активдүү катышкандыгы үчүн;  

- УКГнын 90 жылдыгына карата гимназияда илимий – методикалык иштерде инновациялык ыкмаларды колдонуу менен окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия берүүдѳгү жетишкен ийгиликтери үчүн.

                                                          

 

 2011-ж

 

 

 2014-ж

 

 

  2016-ж

 

 

Эмгектери:

 • Microsoft  Word  тексттик процессорунда иштелүүчү лабораториялык иштер;
 • Информатиканы башталгыч класста окутуу (колдонмо дептер)

 

 2003-ж

 

 

 

 2011-ж

 

 

 • 10 - класс. УКГ ичинде жазылган электрондук окуу китеби даярдалды;
 • 9 - класс. УКГ ичинде жазылган электрондук окуу китеби даярдалды.                                                                     

 

 

 

2018-ж

 

2019-ж

 

 

 

 

 

 

 

Конференция

Кыргызстанда радиациялык жана кристаллофизиканы (монокристаллдарды жасалма түрдѳ ѳстүрүү менен алардын практикалык колдонулуштарын изилдѳѳчү) негиздөөчү  Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө - корреспонденти, профессор А. А. Алыбаковго арналган эл аралык  конференция (SCORPh - 2003).

 

 

 

 

2003-ж

 

 

 

 

 

Докладтар

 1. Окутуу процессиндеги сабакка берилген мүнѳздѳмѳлѳр жана талаптар
 2. Сабактан жетишпѳѳнүн себептери. Сабактан жетишпеген окуучуларга жардам берүү
 3. Сабакты пландаштыруунун технологиясы
 4. Предметтик компетенцияны  сабактарда жана класстан тышкаркы иштер аркылуу ѳнүктүрүү.

 

 

 

Ишмердүүлүгү

 

 • Жети - Өгүз районундагы Чоң Кызыл Суу орто мектебинде математика сабагы боюнча мугалими.

 

 • Кыргыз ССРнин Соода Министрлигинин Республикалык Информациялык Эсептөө Борборунда старший инженер;
 • Кыргыз ССРинин  Илимдер   Академиясынын Сейсмология Институнда ведущий инженер;
 • Бишкек шаарындагы №77 орто мектебинде  информатика мугалим
 • К.Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде информатика кафедрасында окутуучу;
 • Бишкек шаарындагы №77   орто мектебинде  информатика мугалим;
 •  Бишкек шаарындагы №74 лицейде  информатика мугалим;
 • Бишкек шаарындагы № 93 орто мектепте усулдук иштер б.ч. директордун орун басары;
 • Улуттук компьютердик гимназияда, информатика кафедрасында мугалим;
 • Кафедра башчысы;
 • Сабак берүү менен бирге гимназиянын жатаканасында 10,11-класстагы балдардын тарбиячысы.

 

1981-1982

 

 

 

 

1982-1987

 

 

1987-1997

 

 

 

1997-2001

 

 

 

2001-2004

 

 

2004-2005

 

 

2006-2009

 

 

2009-2010

 

 

 

2010-

 

 

2016-2017

 

 

2018-2019

 

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru