Математика кафедрасы / Айылчиева А.

 

Кызматы: кафедра башчысы

1. Аты-жөнү:  Айылчиева Айзада Чынарбековна                                          

2. Туулган жылы: 1994 –жылы 4- май 

3. Туулган жери:  Талас обл. Талас  району. Манас айылы.                                     

4. Эмгек стажы:  2 жыл.                                                                                            

5. Улуту:  кыргыз

6. ЖОЖ:  Ж.Баласагун атындагы КУУ

       Факультет:  МИжК. Математика информатика жана кибернетика 

       Диплому: 

7.  Адистиги:  математик

8. Иштеген жери: УКГ №5.  309-кабинет.

9. Аткарган кызматы:  математика мугалими.

10. Жашаган жери:  Бишкек шаары. Арча - Бешик конушу. пер. Абдрахманова 35-05

11. Паспорт сериясы: 

12. Страх. Полис: 

13. Гимназиянын темасы: «Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн орто мектепте билим берүүчү информациялык чөйрөнү калыптандыруунун дидактикалык негиздери»

14. Кафедранын темасы: «Математиканы окутууда информациялык технологияны колдонуу менен билим сапатын  жогорулатуунун негизги багыттары»

15. Жекече темасы:  «Информациялык технологиянын жардамы менен окуучулардын өз алдынча иштөөсүн калптандыруунун айрым жолдору»

16. Сыйлыктар: 2017-жылы А.Молдокулов атындагы  №5 УКГ   «Грамота»

17. Үй бүлөсү: Бойдок

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru