Башталгыч класстар / Асанкадырова Г.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

Туулган жылы : 1957- жылы 3-март

Билими: Жогорку В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтун 1979-жылы бүткѳм.

Предметтик кесиби: Башталгыч класстын мугалими

Диплом номери: ЖВ- 245199

Кесиби: Башталгыч класстын мугалими

Иштеген жери: №5 Улуттук компьютердик гимназия

Стажы:  39 жыл

Категориясы: Жогорку

Сыйлыктары: Районо , УКГнын , Билим Берүү  министрлигинин”Ардак грамотасы», Билим берүүнүн отличниги” Тѳш белгиси”  күбөлүк № 1674. 30.09.2004-жыл,  КР нын президентине караштуу Тил комиссиясынын “Ардак Грамотасы” жана “Тѳш белгиси” №375. 16.09.2013-жыл,  КРнын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын “Грамотасы” 13.10.2016-жыл,”КутБилим” Кыргыз Республикасынын Коомдук – Педагогикалык,Илимий – Популярдуу Газетасынын “Ардак Грамотасы” 14.10.2016-жыл, УКГнын Ардагери Тѳш белгиси 25.04.2018-жыл.                         

УКГдагы коомдук иши : Насаатчы мугалим,                                               “Акылтай” балдар журналынын редколлегия мүчѳсү. Кут Билим сабак газетасында Насаатчы мугалимдер тобунун мүчѳсү.

Жеке темасы: “Адабий окуу предметинде мультимедиялык каражаттарды колдонуу менен окуучулардын сабакка болгон  кызыгууларын арттыруу.”

Аттестациядан качан өттүңүз: 2011-2012 окуу жылы.

Курстан качан өттүңүз: К.Б.Б, 2009-жылы, 2012-жыл,2015-жыл,                 2017-жыл, 2018-жыл.2019-жыл “Келгиле окуйбуз” Долбоорунун алкагында, Глобалдык билим берүү 2005-жылы,   “ Сынчыл ойлом” программасы        2004-жыл

Үй-бүлөсү: 2 балалуу

Үй адреси: Үсөнбаев көчөсү 24-48.тел. 0773 26 08 26.

Паспорт сериясы: АN 2204891  ИИМ 50-03  25/02/2011-жылы берилген.

Страхов.полиси: №10303195700688

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru