Англис тили кафедрасы / Байбосунова Д.

 

Кызматы: Англис тили мугалими

Туулган жылы:                     01.04.1980

Паспорттун сериясы           AN2813835

Жана номери:                     10104198000040

Билими:                                 Жогорку

Дипломдун сериясы:         ДВ №19838

Пед.стаж,катеориясы:       16 жыл,жогорку

Сыйлыктары:  оболно, горонун, райОНОнун,  УКГнын мактоо баракчалары, грамоталары, Билим  берүү  министирлигинин  ардак  грамотасы, Бишкек  шаардык  Мэриянын грамотасы, Билим берүү министирлигинин “мыкты төш  белгиси” наамы,

Методикалык темасы:  Электрондук  ресурстарды  пайдалануунун  негизинде интерактивдүү ыкмалар менен окуучулардын сүйлөө речин,  ой-жүгүртүүсүн өнөктүрүү

Сертификаттар:  АРБ 2003, Oxford 2008,  ББАнынбилимин жогорулатуудагы сертификат 2010,  Edu Press Teacher Training 2012,  Forum 2013,  Teacher helping teachers 2015,  Oxford 2017

Сабак берген класстар:      5-га1, 5-га2, 5-га3, 5-га4, 5-гк1

Бекитилген кабинет:           209

Үй-бүлөлүү:                           2 уул

Жашаган жери:                    Бишкек шаары,Заводская №8

                                                 0555001977

                                                 0702409480

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru