Биология кафедрасы / Доранова Ф.

 

Кызматы: биология мугалими

Туулган жылы:          1957 – жыл 01-декабрь
 
Туулган жери:            Кыргыз Республикасы, Джалал-Абад обласы, Аксы району

 

Жарандыгы:               Кыргыз  Республикасы

Үй-бүлөлүк абалы:    никеси бар

 

Окуу жай:                    1976-1981жж Ош шаары, Педагогикалык институт, "Биология -химия" факультети, кесип "Биология-химия мугалими" (диплом)

 

Билген тилдери:       кыргыз, орус тилдери

 

Иш-тажрыйбасы:  

                                     1) А. Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия

                                         Биология мугалими

                                         1984ж – 2019 жыл

 

                                     2) Жаңы-жол району, Крупская мектеби

      Биология-химия мугалими

                                         1983ж- 1984ж.  

                                     3) Жаңы-жол району, Кара-Төбө мектеби

      Биология-химия мугалими

      1981ж- 1983ж.  

 

 

                                         Кошумча окуулар:         

               

 Квалификацияны                                                                                                                                      

жогорулатуучу курстар:

1) Удостоверение № 103  с 15 сентября по 8 октября 1992 г.       обучалась на курсах повышения квалификации учителей биологии в Кыргызском институте образования.

2) Күбөлүк № 0108  2000- жыл 9-21-октябрга чейин Кыргыз

билим берүү институтунун квалификациясын жогорулатуу

факультетинде окуду.

3)  Проект Развития Сектора Образования АБР KGZ 1555 (SF)

КГНУ

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров

(сертификат 18-31 март 2002)

4) Курс подготовки преподавателей на тренинге “Здоровый образ

жизни” по программе “Здоровые школы”(сертификат 11-20 июнь

2002)

5) Курс подготовки преподавателей на тренинге “Навыки к

изменению” по программе “Здоровые школы”(сертификат 04-10

ноябрь 2002)

                                    6) Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда биология предметин окутуунун теориясы жана методикасы. 2013-жылдын 9- 20- декабры.

 7) Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана окутуунун активдүү методдору жана баалоо 2015-жылдын 7-19-декабры

 

 

Алган сыйлыктары:   А.Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназиясы         Диплом   “Демилгелүү мугалим” номинациясы

                                     

                                   Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги

                                   Ардак Грамота   2011-ж

                                      

                                  Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги

                                 “ Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги”төш белгиси. 2013 ж 

 

                                 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын  Грамотасы 2016 ж

 

 

    Таандык сапаттар:     Жоопкерчилик жана тактык

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru