Физика кафедрасы / Дыйканбай кызы Г.

 

Кызматы: физика мугалими

Аты жѳнү: Дыйканбай кызы Гүлбү

Туулган күнү: 13.02.1995

Улуту: кыргыз

Билими: бакалавр

  • 2003-2013-ж.- Жалал – Абад обл., Тогуз – Торо районундагы Макмал орто мектебин;
  • 2013-2017-ж.- Ж.Баласагын атындагы КУУнун Физика жана электроника факультетинин «Физика» адистигинин күндүзгү бюджет бѳлүмүн бүтүргѳн.

Тил билгиси: кыргыз тили

Эмгек стажы: 2 жыл

Алган сертификаттары:

  • За отличную учебу и активное участие в жизни КНУ им.Ж.Баласагына. 2016г.(Ректор -  Ч. У. Адамкулова)
  • За активное участие в работе 13 Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы формирования научных понятий у учащихся школ и студентов ВУЗов». Бишкек 2016г. (Председатель Общества педагогов Кыргызстана, член-корр НАН КР, академик, КАО, д.п.н.,(доцент педагогических наук) профессор – Мамбетакунов Э.)
  • Окуудагы эң жакшы жетишкендиктери жана университеттин, факультеттин коомдук иштерине активдүү катышкандыгы үчүн КР УИАнын(Улуттук илимдер академиясынын) корреспондент мүчѳсү, п.и.д., профессор Мамбетакунов Эсенбек Мамбетакунов атындагы стипендия. 2016-ж.
  • «Физика, математика, информатиканын учурдагы кѳйгѳйлѳрү жана колдонмо информатиканын актуалдуу маселелери» аттуу эл аралык конференцияга активдүү катышкандыгы үчүн.19-20 – май 2017-жыл. (ФМББ жана МТФнин деканы – Бексултанов Ж.Т.) (Физика-математика билим берүү жана маалыматтык технология факультетинин)
  • Прошла орбучение «Ораторское искусство», организованного Конгрессом Женщин КР в партнерстве с Турецким управлением по сотрудничеству и координации при Аппарате премьер-министра Турции (ТИКА). Бишкек 2016 (Президент Конгресса Женщин КР - З. Акбагышева)

Илимий макала: Физикалык билим берүүдүгү интерактивдүү технологиялар. //Известия вузов кыргызстана. №5, 2017. ІІ часть. Б.: Стр.101

Үй бүлѳлүк абалы: үй бүлөлүү

Адрес: Геологический 3/15

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru