Башталгыч класстар / Жаанбаева Р.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

      1.  Логотиби:                                                                     

       2. Жеке темасы:«Мультимедиалык технологиянын каражаттарын пайдалануу менен    математика сабагында окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн арттыруу».

      3.  Девизи: «Мен аз билем, көп билгенге аракет кылам»

 • Аты, атасынын аты: Жаанбаева Роза Ажыбаевна.
 • Туулган жылы: 17 – август 1956 – жыл.
 • Качан, кайсы окуу жайын бүткөн: КЖПИ Педагогика факультети.
 • Кесиби: Башталгыч класстын мугалими.
 • Эмгек стажы: 44 жыл.

Педагогикалык стажы: 38 жыл.

 • УКГда кайсы жылдан баштап иштейт: 1989 – жыл.
 • Алган сертификаттары:
 • 1996.02.06. «Башталгыч класстын курсу» Удос№443.
 • 2003.09.07. «Глобалдык билим берүү». Сертификат.
 • 2004.29.03. «Навыки к изменениям» Сертификат.
 • 2010.10.09 FAST программасы. Сертификат. 10-сентябрь
 • 2011.15.04 КАО “Педагогикалык  билимин  жогорулатуу  жана  башталгыч  мектептерде  билим  берүүнүн  теориясы  жана  методикасы” Сертификат
 • 2012.25.05 КАО “Педагогикалык  билимин  жогорулатуу  жана  башталгыч  мектептерде  билим  берүүнүн  теориясы  жана  методикасы” Сертификат.
 • 15.19.12. Педагогикалык билимин жогорулатуу. “Окутуунун активдүү       методдору жана баалоо.”Сертификат.
 • 2016.05.03 “Педагогикалык кадрлардын квалификациясын  жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда класс жетекчилердин усулдук бирикмеси.” Сертификат КАО.

 

 • 2017-жылы.”Башталгыч класстар үчүн стандарттар.”Сертификат
 • 2018.28.04.”Педагогдун адистик чеберчилигин өстүрүүчү инновациялык
 • Билим берүү технологиясы”.Сертификат.                   
 • Илимий  эмгектери жана публистикалык  макалалары:
 • 2002 – жылы «Башталгыч класстарга математиканы окутуунун технологиясы» - Кут билим сабак газетасы.
 • 2005 – жылы 2- класстар үчүн «Адеп» окуу китеби.
 • 2005 – жылы 3 – класстар үчүн «Адеп» окуу китеби иштелип чыккан.
 • 2005 – жылы Мугалимдер үчүн 2-класстын «Адеп» окуу китебинин методикасы.
 • 2005 – жылы 3 – класстын «Адеп» окуу китебинин методикасы.
 • 2006 – жылы «Биздин  кесип  татаал, бирок көзгө көрүнбөйт» Кыргызстан  газетасы  25-август
 • 2006 – жылы Математика дептерлери «2-класс» №1,№2,№3,№4.

                                                                 «3-класс» №1,№2,№3.

                                                                 «4-класс» №1,№2.

 • 2008-жылы “Көчөт  өссө  көгөрүп,  чынар  болот  түбөлүк” Жеткинчек  газетасы  31-январь
 • 2011-жылы  “Маянабыз  көтөрүлөрүнө  кубанып  турабыз” Кыргыз  туусу  газетасы 1-апрель
 • 2011-жылы  “Номуру беште-баары  беш”  Эркин-Тоо  газетасы  30-сентябрь
 • 2012-жылы  “Тарбия иши- талыкпаган  эмгек” Мугалимдер  үчүн  методикалык  китеп
 • 2012-жылы  “Жаны  жылым  жаңырат!” Кут билим  сабак  газетасы
 • 2012-жылы  “Бугу-Эне”  Кут  билим  сабак  газетасы
 • 2016-жылы “Нооруз-жакшылыктын жарчысы бол”кут билим газетасы.

                   

 

 

Коомдук иштери.

 • 1992-1997 жылдары Бишкек шаардык  билим берүү башкармалыгы  тарабынан  Бишкек шаардык  башталгыч  класстар секциясынын жетекчиси.

 

 • 1993-жылы  Республикалык  педагогикалык окууда , “Башталгыч  класстардын  окуучуларын окутуп тарбиялоодогу этнопедагогикалык  элементтердин ролу”-деген темада доклад.

 

 • 1993-1996 жылдары  Улуттук компьютердик  гимназияда тарбия  иштери  боюнча директордун орун басары милдетин аткарды.

 

 • 1994- жылы Башталгыч класстарынын жарык  көргөн  жаңы окуу китептеринин конкурсунда комиссиянын  мүчөсү болгон .

 

 • 1995-жылы “Манас  -1000”  кароо  сынагына катышып,   Свердлов районунун кароо сынагында 1- орун, шаардык кароо сынагынан            1- орун, Республикалык кароо сынагынан эң жогорку(супер) орунга ээ болгон.

 

 • 1995-жылы “Жыл мугалими-95” конкурсуна катышты.

 

 • 1996-жылы  “ Шайыр окуучулар клубу “ кароо сынагына катышып,кароо сынагынан  1-орунду,  Республикадан 1-орунду ээледи.

 

 • 1996-2002 жылдары  УКГнын  башталгыч класстарынын  окуу- тарбия иштери боюнча  директордун  орун басарынын милдетинин  аткарды.

 

                 

 • 2001-жылы Республикалык мугалимдердин 1-сьездинде “Башталгыч класстарда жеке инсанга багытталган  билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр”-деген темада доклад окуду.

 

 • 2001-2006 –жылдарындагы  И.Арабаев атындагы университетинин башталгыч педагогикалык факультетинде, математика предметинин методикасынан сабак берди.

 

 • 2002-2007- жылдары башталгыч педагогикалык  факультетинин бүтүрүү мамлекеттик экзамендерине комиссиянын мүчөсү болуп катышты.

 

 • 2005-жылы Кыргыз Республикасынын  билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган “Эң жакшы окуу китеби” конкурсуна комиссиянын мүчөсү катары катышты.

 

 • 2007-жылы жаңы окуу китеби  “Адеп” китебинин авторлорунун бири болду.

 

 • 2018-жылы УКГнын  “Этика” комиссиясынын төр айымынын милдетин  аткарат.

 

 

 • Алган сыйлыктары:
 • 1994- жылы Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын грамотасы.
 • 1995 – жылы Элге билим берүү министрлигинин “Ардак” грамотасы.
 • 1995 – жылы Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын грамотасы.
 • 1996 – жылы «Эл агартуунун отличниги», төш белгиси
 • 1998-жылы УКГнын “Ардак” грамотасы
 • 1999 – жылы Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын “Ардак” грамотасы.
 • 2007 – жылы УКГнын 80 жылдыгына карата «Ардак» грамотасы.
 • 2007 – жылы Бишкек шаарындагы билим берүү Академиясынын «Ардак» грамотасы. 26/01
 • 2007 – жылы Кыргыз Республикасынын «Ардак» грамотасы.
 • 2007 – жылы Бишкек шаарындагы билим берүү Академиясынын «Ардак» грамотасы. 18/10
 • 2007- жылы УКГнын  “Эң  мыкты  куратору” Конкурстун  жеңүүчүсү 29/01
 • 2007 – жылы Бишкек шаарындагы элге билим берүү башкармачылыгынын «Ардак» грамотасы.
 • 2007- жылы УКГнын  “Эң  мыкты  куратору” Конкурстун  жеңүүчүсү 22-май
 • 2010 – жылы УКГнын I даражадагы “Диплом”
 • 2011-жылы УКГ нын «Устат мугалим »-наминациясы
 • 2015-жылы А.Осмонов атындагы фондунун жана музей комплексинин атынан “Диплом” 4.12
 • 2017.07.10 “Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген мугалими”

                                                                                                                                  

                                  

    Ыраазычылык  кат

 • 2011-жылы УКГнын “Биздин сүйүктүү  мугалимибиз
 • 2011-жылы И Арабаев атындагы  КМУдан “Ыраазычылык кат”
 • 2012-жылы Ата-энелердин  ыраазычылык грамотасы””
 • 2013-жылы  УКГнын  “Эң  жакшы  дилбаяны”  I орун””
 • 2014-жылы К Баялинов балдар  жана жаштар  китепканасынан “Ыраазычылык ”кат
 • 2015-жылы  К Баялинов балдар  жана жаштар  китепканасынан”Ыраазычылык”кат

 

 • Үй бүлөлүк абалы: Үй бүлөлүү, жолдошу, үч уулу, бир кызы бар.
 • Үй дареги: Рыскулова үй-79 б-кв/90.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru