Кыргыз тили кафедрасы / Жангазиева Т.

 

Кызматы: кыргыз тили жана адабияты мугалими

Туулган жылы, айы

 • 1961 – жыл 6 – июнь.

Туулган жери

 • Ысык Көл областы, Тоң району, Ак Терек айылы

Бүтүргөн окуу жайы

 • 1983 – 1996 – жж. Нарын шаары, Кычан Жакыпов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими;
 • 1996 – 2002 – жж. Ысык Көл району, Бактуу Долоноту орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими;
 • 2002 – 2003 – жж. Каракол шаары, Т. Сатылганов атындагы мектеп – лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими (конкурс менен);
 • 2007 – 2009 – жж. Каракол шаары, Т. Сатылганов атындагы мектеп лицейинин психологу;
 • 2010 – 2014 – жж. Бишкек шаарындагы А. Молдокулов атындагы УКГнын соцпедагогу;
 • 2014 – жылдан азыркы күнгө чейин Бишкек шаарындагы А. Молдокулов атындагы УКГнын кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Коомдук башталышта:

 • 2004 – 2009 – жылга чейин Т. Сатылганов атындагы мектеп лицейинин илимий методикалык “Нуска” журналынын редактору;
 • 2013 – 2014 – жылы “Секом” билим берүү борборундаокуучуларды Жалпы республикалык тесттирлөөгө даярдоо боюнча кыргыз тили мугалими.

 

Квалификацияны жогорулатуучу курстар, семинарлар:

 1. “Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү” программасы боюнча семинар, 2002 – 2003 – ж. (сертификат)
 2. “Инклюзивдик билим берүү” программасы боюнча семинар 2003 – 2004 – ж (сертификат)
 3. “Мектеп жана социалдык өнөктөштүк” программасы боюнча семинар – тренинг, 2004 – 2005 – ж.
 4. “Кадам артынан кадам”долбоору боюнча семинар, 2005 – ж.
 5. “Мектепти жакшыртуу” программасы боюнча семинар – тренинг, 2006 – ж.
 6. “Айылдык билим берүү” долбоору тарабынан өткөрүлгөн “Формативдик баалоо” боюнча семинар – тренинг, 2007 – 2008 – ж. (сертификат)

 Публикациялар:

 • Ысык Көл ОИУнун алдындагы “Билим шамы” газетасына “Кыргыз тили жана адабиятын окутуу” боюнча иштелмелери;
 • “Ысык Көл кабарлары” газетасына “Манас эпосун изилдөөнүн айрым аспектилери”;
 • “Кут билим” газетасына “Билим берүүдөгү айрым көз караштар” боюнча макалаларды жарыялаган.

Методикалык сунуш:

“8 – класста байланыштуу речти өнүктүрүү боюнча “Публицистикалык стилди” окутуу” сабагынын иштелмеси

Сыйлыктары:

 • Нарын шардык билим берүү бөлүмүнүн Ардак Грамотасы, 1985- ж;
 • Ысык Көл райондук билим берүү бөлүмүнүн Ардак Грамотасы, 2000- ж;
 • Ысык Көл ОИУнун Ардак Грамотасы, 2003 – ж;
 • Каракол шаарынын мэриясынын Грамотасы, 2005 – ж;
 • КРдин Билим берүү жана илим министрлигинин “КРдин билим берүүсүнүн отличниги” тош белгиси, 2007 – ж;
 • А. Молдокулов атындагы УКГнын Ардак Грамотасы, 2010 – ж;
 • Свердлов райондук билим берүү борборунун Грамотасы, 2011 – ж;
 • Свердлов райондук администрациясынын Ардак Грамотасы, 2012 – ж;
 • А. Молдокулов атындагы УКГнын 90 жылдыкка карата Бишкек шаарынын мэриясынын Ардак Грамотасы, 2016 – ж;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз тили” коому “Ыйык тил” төш белгиси, 2018 – ж.

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru