Химия кафедрасы / Женалиева З.

 

Кызматы: химия мугалими

1.Аты ,жөнү: Женалиева Бубузакия Атакуловна

2. Туулган жылы: 1960. 11.02

3.Билими: Жогорку

4.Категория: Жогорку

5.Эмгек стажы: 36

6. эл.почта: Zakia60a.mail.ru

7.Жашаган жери: Арча-Бешик Кызыл-Адыр көчөсү 33с

                    Мекеме

Даража жана дипломдор

 

1.Бишкек шаарындагы А.Молдокулов атындагы №5 гимназиясынын химия предмети боюнча мугалими

1.Октябрь районунун Ардак грамотасы , 1998-жыл.

 

2.Кыргыз Билим берүү илим минстрлигинин    «Ардак грамотасы», 2003-жыл

 

3. Эл агартуунун отличниги, 2008-жыл

 

4. Кыргыз Билим берүү илим минстрлигинин «Ардак грамотасы», 2016-жыл

 Видеосабактарды даярдоодо билим берүүгө кошкон салым үчүн.

 

 5. Мектептин жана райондун бир нече              « Ардак грамоталары» ж.б

 

 

9. Тил жөндөмдүүлүгү: Деӊгээли 1 ден 5ке чейин ( 1 эӊ жакшы, 5 базалык)

     Тил

    Окуу

Сүйлөө

 Жазуу

  Кыргыз

   1

1

1

  орус

   2

2

2

  англис

 5 словрь менен

5 словарь менен

5 словарь менен

 

10.Башка жөндөмдүүлүктөрү:  2003-ж « Жазуу жана окуу аркылуу сынчыл ойломду өстүрүү», программасы, сертификат ,

2005-жылы « Глобалдык билим берүү» программасы- сертификат , 2003-жылы « Компьютер боюнча билим» - сертификат.

 2009-2010- жылы « методикалык колдонмолорду иштөө»,  Мамлекеттик стандарт ( куррикулум)  программасы

2012 - жыл. «Окуу китебин түзүү»- сертификат. 2012-жыл

11. Азыркы ээлеген кызматы: Бишкек шаарындагы А.Молдокулов атындагы №5 гимназиясынын химия предмети боюнча мугалими.

12. Негизги адистиги: ( квалифкациясы) Химия, биология мугалим.

13. Өзгөчө тажрыйбалары:

 

     Өлкө :   Кыргызстан

 

 мөөнөтү

1.

Мугалимдердин августь кеӊешмесинде окулган доклад:

« жаӊы технологиялык ыкмаларды колдонуу аркылуу окуучулардын химия сабагына кызыгуусун арттыруу менен билим сапатына жетишүү»

 

2005-жыл августь

2.

Билим берүүнун азыркы мезгилдеги ролу

 

2005-ж

3.

Сабакты пландаштыруунун ыкмалары

 

 

4.

Менин педагогикалык философиям ( эссе)

Кут билим  2006-ж

5.

« окутуунун жаӊы технологиялары» 

 

2007-жыл « Вестник» журналы. И.Арабаева

 

6.

Тамеки чегүүнүн зыяндуулугу

2007-жыл. « Окуу, билим, тарбия» журналы .

7.

10- класс. « Углеводороддорду өтүү ыкмасы»

 

Кут билим  2007-жыл

8.

Химия китеби  8- класс

2009-жыл

9.

« Мектеп олимпиадасы» окуу китебинин рецензенти

2012-жылы

 

Электрондук китеп. -8-кл.

2018-жыл

 

Электрондук тест

2018-жыл

 

Электрондук презентация 8-кл хим

2018-жыл

 

 8- класстар үчүн жумушчу дептер.

2018-жыл

9.

Мугалимдер үчүн колдонмо  8-кл «Химия»

2009-жыл

10.

Орус, өзбек, тажик тилине которулду

2010-жыл

11.

Химия китеби 10- кл. Окуучулар жана мугалимдер үчүн колдонмо.

2006-жыл.

 

Электрондук китеп 10-кл химия

2018-жыл

 

Тест ( компьютердик тест)

2018-жыл

 

Презентация   8-10-кл

2018-жыл

12.

Органик окумуштуу Кеккуленин өмүр баяны.

2017-жыл «Шоола» журналы

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru