Англис тили кафедрасы / Касаболотова М.

 

Кызматы: немис тили мугалими

Туулган жылы:

01.05.1978

Билими:

Жогорку, 1995-2000 Кыргыз  Мамлекеттик  Улуттук  Университет  чет  тил факултети

Квалификация:

Дареги:

Немис  тилинин  окутуучусу

Ала-Тоо-1, Кɵк-кыял 14, т: 0554033440

Стажы:

Иштеген жери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаттар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тема:

17 жыл

15.10.2000 – 01.12.2000 – Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Эл  аралык аскер кызматташтыгынын башкармалыгында протоколдор бөлүмүнүн башчысынын улук жардамчысы.

01.08.2001-01.09.2002 – И.Арабаев атындагы КМПУ китепканачы

01.09.2002-08.01.2006 – И.Арабаев атындагы КМПУ ЦПСО метод кабинетинин башчысы

10.01.2006- 27.08.2011 –  И.Арабаев атындагы КМПУ немис тил мугалими.

1.09.2011-22.08.2012 –Профессора А.Молдокулов атындагы УКГнын катчысы.

22.08.2012 – Профессора А.Молдокулов атындагы УКГнын немис тил мугалими.

09.11-30.11.2013-ж. Германия мамлекетинин Барссель шаарынын Барссель мектебинде ɵз иш тажырыйбамды алмашып келдим.

06.07-26.07.2014-ж. Германия мамлекетинин Дрезден шаарындагы Гете институтунда болуп ɵткɵн «Ѳспүрүмдɵрдүн жолугушуусу» аттуу курска катышып, сертификатка ээ болдум.

16.07-26.07.2017-ж. Германия мамлекетинин Гетинген шаарындагы Гете институтунда болуп ɵткɵн «Жаратылышты коргоо» боюнча курска катышып, сертификатка ээ болдум.

10.05-15.05.2018-ж. Германия мамлекетинин Берлин шаарындагы Гете институтунда болуп ɵткɵн «Жаратылышты коргоо» боюнча 4-Эл аралык жаштар конференциясына  катышып, сертификатка ээ болдум.

Geothe-Institut. Vorbereitung auf Fit in Deutsch 1 und 2., Modernes Deutschlandbild, Musik – X,  Arbeitmit Planetino 1, Hospitation, Unterrichtsbeobachtung und Auswertungsgespräch, Märchenwelten: Theater – Workshop zum Grimm-Jahr, Unterrichtsplanung, Stationen lernen zu Fertigkeiten Training, Deutschunterricht planen (Astana), Deutschunterrichtsplanung Teil 2, Theater im Deutschunterricht, Grammatik Im DaF-Unterricht Spiel oder Ernst? Versteckte Grammatik, Von Umgang mit Geschichten (Leonhard Thoma), Jung.de, Prüfungsorientierter Unterricht, Kommunikativer Deutschunterricht, Wie bringe ich meine Schüler zum Sprechen, Wortschatz, Kreatives Schreiben, Hörtexte im DU, Spiele DU, Unterrichtsphasen, Landeskunde im DU, Tertiärsprachendidaktik, Lieder im DU, Prüfungsorientierter Unterricht, Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat B1, Stationenarbeit. Arbeit im Lesetexten. Primar-Unterricht in Theorie Praxis, Deutsch für Jugendliche. Training der Schreibfertigkeit, Wie bereite ich meine Lernenden auf Hörverstehen auf, Wichtige Aspekte der B1-Prüfung, Deutsch für Lehrer/ Methodik/Didaktik im DaF-Unterricht,Deutsch für Jugendliche, Medieneinsatz im DaF Unterricht

Немис тилин окутууда электрондук билим берүү ресурстарын колдонуу менен  сүрөттөр  аркылуу окуучулардын сүйлөө речин өнүктүрүү жана өстүрүү”

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru