Тарых кафедрасы / Осекова Д.

 

Кызматы: Тарых мугалими

Туулган жылы: 30.04 1968.

Туулган жери: Фрунзе шаары.

Жашаган жери: Нарын обл, Нарын р-н, Дөбөлү айыл.

Улуту:Кыргыз

Билими:Жогорку

Бүткөн окуу жайлары:                                                                                                                                                   1)1989-жылы Нарын шаарындагы педагогикалык училищанын Башталгыч класс факултети; 

2)1994-жылы КГНУ, Тарых  факультети

Квалификация: Тарых мугалими

УКГда иштеген кызматы: Тарых мугалими

Жалпы стажы: 34-ж

пед стажы: 25-ж

Азыркы иштеген коллективде 25-жыл

УКГда иштеп баштаган жылы: 1994-ж

Категориясы:  Жогорку

Адрес: Бишкек шаары, көчөсү Волкова -154

С.т: 0703002154

тел:35-61-86

                            Алган сыйлыктары :

    1.1997-жылы окутуу-тарбиялоо ишиндеги мыкты жетишкендиктери боюнча  мектеп тарабынан сыйланган грамота;

    2.1998-жылы тарых сабагын өтүүдө мыкты жетишкендиктери үчүн    шаардык депортамент тарабынан сыйланган;

    3.2005-жылы УКГнын  ичинде «Жыл мугалими-2005»конкурсуна катышып II орун алгандыгы үчүн диплом менен сыйланган;

    4.2006-жылы Билим Берүү Министерствосу  тарабынан ардак грамотасы менен сыйланган;

     5.2009-жылы мектеп тарабынан “Мыкты куратор” номинациясы менен сыйланган,

     6.2009-жылы мектеп тарабынан “Жаш инспекторлор” конкурсунда куратор катары классты  мыкты даярдагандыгы үчүн диплом менен сыйланган,

    7.2011-жылы Предметтик сабактар боюнча республикалык жана шаардык олимпиадага окуучуларды даярдоодо алгылыктуу иш алып баргандыгы үчүн диплом менен сыйланган;
    8.2011-жылы гимназияда эффективдуу билим берүүгө жетишкендиги, окуучуларга тарбия берүүдөгү изденүүчүлүгү жана коомдук иштерге активдуу катышкандыгы, кабинеттерди жабдуудагы демилгелүүлүгү үчүн “Демилгелүү мугалим” номинациясы диплому менен сыйланган

9.2012-жылы Предметтик сабактар боюнча республикалык жана шаардык олимпиадага окуучуларды даярдоодо алгылыктуу иш алып баргандыгы үчүн диплом менен сыйланган;
10.2012-жылы Кыргыз Республикасынын ББ министерствосу тарабынан “Эл Агартуунун мыктысы” белгиси менен сыйланган .

11.2013-жылы “Кош жылдыз-2013”сынагында  “Кош жылдыз” номинациясына ээ болгондугу  грамота менен сыйланган.

12. 2015-жылы  “Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл- Аалам ордосу” темасындаг илимий-практикалык конференциянын активдүү катышуусу катары ардак грамота менен  сыйланган.

13. 2015-жылы  Ысык-Көл обл. ББ институту тарабынан “Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл- Аалам ордосу” темасындагы илимий-практикалык конференциянын активдүү катышуусу катары ардак грамота менен  сыйланган.

14. 2015-жылы  КР ББ  мин. КБАкадемиясы “Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл- Аалам ордосу” темасындагы илимий-практикалык конференциянын активдүү катышуусу катары ыраазычылык кат менен  сыйланган.

15. 2016-жылы Казак рес. А.Ясауи атн. Универ. Гум .фак тарабынан “Түрк дүйнөсү: Тарыхый-маданий мурастар-элдин көөнөрбөс кенчи” аттуу илимий-практикалык конференцияда “Алкыш кат” менен сыйланат.

16.2016-2017-окуу жылы ичиндеги мектептин 90 жылдыгында  алган сыйлык Райондук департаменттин  Ардак грамотасы болду

17.2017-2018-окуу жылы УКГнын ардагер мугалими төш белгисинин ээси

                          Алган сертификаттары:

1. 2003-жылы “Сынчыл ойломду жазуу жана окуу аркылуу өстүрүү” программасынын курсун бүтүрүүчү

2. 2005-жылы“Глобалдык билим берүү”

программасынын курсун бүтүрүүчү

3. 2006-жылы“Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу-XXI кылымдын жарандык коомундагы силердин ролунар” курсун окутуу медодикасы боюнча тренингдин бүтүрүүчү.

4.2003-жылы УКГ ичинде компьютердик курсту бүтүрүүчү.

5.1998-ж, 2005-ж, 2010-жылы Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан кваливикациясын жогорулатуу тууралуу курсун бүтүрүүчү.

6.2011-жылы “Түрк дүйнөсү: Якутиядан тартып Жер Ортолук деңизинин жээктерине чейин Кыргызстан аркылуу” темасындагы илимий практикалык конференциянын активдуу катышуусу катары берилген.

7.2011 – жылы «ЖОЖ – мектеп кызматташтыгынын тажырыйбасы» илимий-практикалык семинар Арабаев атындагы университет;

8. . 2015-жылы   “Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл- Аалам ордосу” темасындагы илимий-практикалык конференциянын активдүү катышуусу катары берилет.

9. . 2016-жылы   “Түрк дүйнөсү: Тарыхый-маданий мурастар-элдин көөнөрбөс кенчи” темасындагы илимий-практикалык конференциянын активдүү катышуусу катары берилген.

10. 2016-жылы Экономикалык билим берүү боюнча квалификациясын жогорулатуу курсун өткөндүгү тууралуу берилет.

11. 2016-жылы “Тарых жана социалдык билим берүүдө компетенттүүлүктөрдүн калыптанышы” семинарына катышкандыгы үчүн берилет.

12.2017-ж.27-март-8-апрель “ Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы” курсунан Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан квалификациясын жогорулатуу тууралуу бүтүрүүчү сертификат.

Олимпиададагы жетишкендиктери:

              2011-жылы шаардык олимпиададан 10-класстар аралык боюнча «Адам жана коом» курсунан II орунга даярдаган окуучусу Акматбеков Бексултан ээ болгон.

             2011-жылы шаардык олимпиададан «Кыргыз тарых жана дүйнө тарых» курсу боюнча  10-класстар аралык боюнча Сүйүнбек кызы Айжамал активдүү катышуучу катары IVорунга ээ болгон

               2012- жылы шаардык олимпиададан «Кыргыз тарых жана дүйнө тарых» курсу боюнча  11-класстар аралык боюнча Сүйүнбек кызы Айжамал  III орунга ээ болгон.

                    2013-жылы шаардык олимпиададан «Кыргыз тарых жана дүйнө тарых» курсу боюнча  11-класстар аралык боюнча Сейитбек кызы Каныкей IV орунга ээ болгон.

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru