Тарых кафедрасы / Осмоналиева А.

 

Кызматы: Тарых мугалими

Туулган жылы: 1987-жыл 25-октябрь

Бүткөн окуу жайы: Кыргыз Улуттук Университети

Бүткөн жылы: 2005-2010 жж.

Кесиби: Тарых

Билими: Жогорку

Иштеген жери: УКГ №5

Педагогикалык стажы: 9-жыл

Окуу жылындагы сааты: 26 – саат

Кабинети: 306-кабинет

Кураторлугу: 5гк1- классы

Үй дареги: Ак-Ордо

Үй-бүлөсү: Үй бүлөлүү

Алган сертификаттары: И. Арабаев атындагы КМУ тарабынан берилген сертификат «Педагогикалык адистикти өнүктүрүүнүн инновациялык билим берүү технологиялары» Бишкек-2016-жыл.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан берилген сертификат. Бишкек- 2017-жыл 15-апрель.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru