Тарых кафедрасы / Саалаев О.


резюмени окуу

 

Кызматы: Тарых мугалими

Туулган жылы: 15.01.1960 –ж.

                  Социалдык абалы: үй бүлөлүү,эки балалуу

                  Дареги: Бишкек  шаары,Целиноградская 142а, Телефону; 0550240677

                  Билими: Жогорку,  КМУУ,  1992-1998-жылдар .“Тарых” адистиги боюнча

                    Адистиги :Тарыхчы окутуучу

                  Педстаж:  25-жыл

                                   1993-1995-жылдар, Кемин №3 ОМ, Тарых, Адам ж-а коом

                                   1995-1997-жылдар,Бишкек №76 ОМ Тарых,Адам ж-а коом

                                   1997-2011-жылдар,Бишкек №11 0М Тарых, Адам ж-а коом

                                   2011-жыл , Бишкек №5 Улуттук компьютердик гимназия

                                   Адеп сабагы

                                    1918 – жыл. Адам жана коом

                         Категориясы: Жогорку

                       Квалификацияны  жогорулатуу курстар;   ИПК КАО Резерв руководящих

   педкадров. Май 2005Г   

    КББА Тарых сабагы .2010-Ж 19-февраль

                                                                            КББА  Адеп сабагы 2011-Ж 14-октябрь

                                                                            РИПКП  Адеп сабагы  2017-Ж 17 июнь

 

                                                             

                  Сыйлыктары : 1.Грамота Свердловского центра образования 2004г.

                                          2.Грамота Управление образования Мэрии г.Бишкек 2005г.

 

                                          3.Грамота КР Билим, илим ж-а жаштар саясаты министрлиги,

                                               КББА 2006 – ж.                                                                                

                                          4..КР Элге билим берүүнүн  отличниги, Билим берүүнүн мыктысы

                                           төш белгисинин ээси 2006-ж.

                                           5.КР мугалимдеринин 2-съездинин делегаты 2007

                                           6. Грамота .КР Билим берүү ж-а илим министрлиги, КББА 2007-ж.

                                           7.КР мугалимдер конгресси- диплом ж-а алтын медаль 2016-ж.

                                          8.Диплом КР Билим берүү ж-а илим министрлиги, КББА 2017-ж.

                                                

               Илимий даражасы: Изденүүчү.                                                                                     

               Тема; “Орто мектептерде окутуунун интерактивдүү усулдарын пайдалануунун

                          негиздери”. (Адам жана коом сабагынын  мисалында. 9-11-класстар)

               Басмадан чыккан китептери:   Окуу китеп

                                                1.Жаӈы тарых  8-кл , авторлош  2007-2015-жылдар

                                             2.Мамлекет жана укук  9-кл . 2006-2012-жылдар

                                             3.Адам жана коом 6-кл, авторлош  2018-ж

                                             4.Адам жана коом  5-кл  авторлош  2018-ж

                                                        Усулдук окуу куралдары

                                              5 Мамлекет жана укук. Усулдук колдонмо. 9-кл 2013-2017-ж

                                             6.Окутуунун  интерактивдүү  усулдары. 1-бөлүм                                

                                                2006-2009-2013-2017-жылдар

                                             7.Окуу иштерин уюштурууда интерактивдүү методдорду                      

                                             колдонуу. 2-бөлүм. 2014-2017-жылдар

                                             8.Жаӈы тарых, усулдук колдонмо. 8-кл 2009- 2013-ж.

                                             9.Соӈку жаӈы тарых,усулдук колдонмо. 9-кл 2013-2015-ж

                                             10.Адеп сабагы. усулдук иштелмелер. 7-кл  2013-ж.

                                             11.Адеп сабагы.усулдук иштелмелер. 6-кл  2013-ж.

                                             12.Адеп сабагы, усулдук иштелмелер. 5-кл  2013-ж.

                                             13.Адам ж-а коом,усулдук колдонмо. 6-кл авторлош 2018-ж.

                                             14.Адам ж-а коом,усулдук колдонмо.5-кл авторлош 2018-ж.

                                                         Кошумча окуу куралдары

                                         15.Кыргыз элинин тарыхый инсандары. 2009-2018-жылдар

                                         16.30-жылдардагы репрессиянын курмандыктары.

                                         17.Кыргыз элинин салттык- материалдык маданияты 2016-ж.

                                         18.Кыргызстандагы тарыхый-архитектуралк эстеликтер 2016-ж.

 Көрсөтмө куралда         

                                             19 Адам жана коом курсу схема түрүндө

 20 Окуутунун интерактивдүү усулдары схема түрүндө

 

 

Кызматташтык:              1 Регионалдык изилдөө институту. АКШ 2001-ж.

                                         2.Жаштардын укук коргоо тобу. АКШ  2001-ж.

                                         3.ЭККК. Гуманизм аркылуу тынчтыкка  2001-ж.

                                         4.ЮНИСЕФ. Глобалдык билим берүү,семинар-тренингдерди

                                            ɵткөрүүгө катышуу.   2005-ж

                                           5. IFES“Жарандык жана мамлекеттик башкарууга катышуу” 10-кл

                                         Семинар тренингдерди өткөрүү. 2003-2006-жылдар.

                                           6.АЙРЕКС. Сабактын планын жаӈыча түзүү. 2009-ж.

         Сертификаттар:                                                                                                                               

                                                       1.ЭККК.  Гуманизм аркылуу тынчтыкка.                                                         

                                       2.Институт тренинга и развития ( ИРИ деп США) 2003г.

                                       3. ЮНИСЕФ. ГО Национальный тренер-разработчик 2005г.

                                       4. IFES.  Канада. USAID. 2003г.

                                       5. IFES.  Канада. USAID. ОБСЕ 2004г.

                                       6. IFES.  Канада. USAID. ОБСЕ 2006г.

                                       7. Проект развития Сектора Образования АБР KGZ 2003г. и др.

                                       8. ИПК КАО Резерв руководящих педкадров май 2005г.

                                       9.МОНиМП прект “Сельское образование” январь 2008г.

                                       10.Институт им. Георга Эккерта по международным изучениям                                    

                                          школьных учебников  ИИЭ КН МОН им. Ч. Валиханова. 2009 г.                                               

                                      11. ПРООН Программа мира и развития 2010 г.

                                      12.МОиН КР, КАО  март 2011г.

                                      13. МОиН КР, КАО октябрь 2011г.

                                      14. КГУ им. Э.Арабаева. ИПКП 2013г.

                                      15. КГУ им. Э.Арабаева удостоверение  ИПКП 2013г.

                                      16..Журнал Проблемы современной науки и образования  2016 г.

                                      17. Журнал Проблемы современной науки и образования  2016 г.                                                                                                                                                               

                                       18 КГУ им. Э Арабаева ИПКП 2018 г.

                                       19  “Ыйык Ата  Журт”коомдук жаштар фонду. 4 – Илимий

                                               симпозиум                                                                                             

                                         20. Международная школьная программа 1918 г.

Автордук программалар: 

  1. “Кыргыз элинин тарыхый инсандары”    2010-ж.
  2. “30- жылдардагы репрессиянын курмандыктары” 2010-ж.
  3. “Кыргызстандагы тарыхый- архитектуралык эстеликтер”                2010-ж.
  4. “Кыргыз элинин салттык маданияты” 2010-ж.
  5. “Мамлекет жана укук” 2010-ж.
  6. “Манас таануу сабагы”2011-ж.
  7. “Дүйнөлүк дин тарыхы” 2011-ж.

Педагогикалык окууларда,   жана симпозиумдарда дайыма докладдар менен чыгат.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru