Математика кафедрасы / Чатакова М.

 

Кызматы: математика мугалими

Туулган жылы: 1955-жыл, 3 май

Билим: Жогорку

Бүтүргѳн окуу жайы: КГУ

Бүтүргѳн жылы: 1977-жыл

Факультети: Механико-математикалык

Специальность: Математика мугалими

Иштеген жери: УКГ

Стажы: 42-жыл

Категориясы: Жогорку

УКГ га келген жылы: 1994-жыл

УКГда аткарган иши: Математика мугалими

Күбѳлүк,сертификат: 1.”Глобалдык билим берүү”программасы                                                                                                                      боюнча  курсту бүтүргѳндүгү тууралуу   с     ертификат.2005-жыл  декабрь.2.Кыргыз билим берүү институнун квалификациясын жогорулатуу факультетинде  окугандыгы туралуу күбѳлүк.1999;2006;2011-жылдары.

Жеке темасы: ”Сабакта этнопедагогиканын элементтерин окутуунун жаӊы технологияларын пайдалануу менен окуучулардын логикалык ой жүгүртүүлѳрүн жана ѳз алдынчалыгын ѳнүктүрүү”

Сабак берген класстары: 9-10-класстар

Кураторлугу: Жок

Үй-бүлѳсү: Үй-бүлѳлүү,3 кызы,1 уулу бар.

Дареги: Бишкек шаары:Ак ѳргѳ кичи району, Алтын казык 53.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru