Тарых кафедрасы / Шамбетова К.

 

Кызматы: Тарых мугалими

1

Аты-жөнү

 

 

Шамбетова Көкүл Кожогуловна

2

Жылы,Айы,Күнү:

10/х/1962

3

Предмети:

Тарых жана Коом таануу

4

Кайсы жылы ЖОЖ бүткөн,кайсы ЖОЖы

1990-ж КУУ

5

Педагогикалык стажы:

28 жыл,жалпы 38 жыл

6

Иштеген жери:

А.Молдокулов атынлагы Улуттук компьютердик гимназия-19 жыл

7

Категориясы:

Жогорку

8

Квалификацияны

Жогорулатуу курстары:

Бир нече жолу өткөм акыркы ноябрь 2017 КАО

9

Окуу жылындагы сааты:

201саат 10саат кружок

10

Кабинети:

101

11

Кураторлугу:

   10м3 -класс

12

ҮЙ ДАРЕГИ

БРЕСТСКАЯ 82

13

Үй-бүлөсү

Үй-бүлөлү

14

Телефону:

0773603052,

15

Сыйлыктары:

Билим беруунун отличниги

 

 

                        Сертификаттар

 1. “Через гуманизм – к миру” окутуу курсуна катышкандыгы үчүн  берилген сертификат                                             

Токмок -2003

 1. Кыргыз Билим Берүү Академиясында Квалификациясын жогорулатуу семинарында окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификат                                                                    Бишкек-2004
 2. “Жарандык жана Мамлекетти Башкарууга Катышуу – 21 -кылымдын  жарандык коомундагы силердин ролунар” курсун бүтүргөндүгү үчүн USAID  тарабынан берилген сертификат                                                  Бишкек -2005                                                                                                                                        
 3. “Глобальное образование” аттуу программада курстук окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификат                                                                    Бишкек -2005
 4. Улуттук Компьютердик гимназиянын окутуу тарбиялоо ишиндеги үзүрлүү эмгеги үчүн  берилген сертификат                                                                                                                                            Бишкек-2005
 5. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кыска мөөнөттөгү квалификацияны жогорулатуу тууралуу сертификаты                                                  Бишкек -2011
 6. “ЖОЖ-МЕКТЕП кызматташтыгынын тажрыйбасы” аттуу илимий-практикалык семинарын өткөндүгү үчүн Тарых жана Социалдык Билим  Берүү Институту тарабынан берилген сертификат                                                    Бишкек-2011
 7. “Түрк Дүйнөсү: Якутиядан тартып Жер Ортолук денизинин жээктерине чейин Кыргызстан аркылуу” темасындагы эл аралык түркологиялык илимий практикалык конференциянын катышкандыгы үчүн Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан берилген сертификат                                              Бишкек – 2011
 8. “Демилгелүү мугалим” номинациясы УКГ тарабынан берилген диплом                                           Бишкек-2011
 9. Квалификацияны жогорулаткандыгы үчүн  КЭУ тарабынан берилген сертификат                                                                                                                      Бишкек – 2012
 10. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кыска мөөнөттөгү квалификацияны жогорулатуу тууралуу сертификаты                                                  Бишкек -2014
 11. Кыргыз Билим Берүү Академиясынан Ыраазычылык кат                                    Бишкек -2015
 12. “Түрк Дүйнөсү: Ысык - Көл  - Аалам ордосу” темасындагы эл аралык түркологиялык илимий практикалык конференциянын катышкандыгы үчүн Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан берилген сертификат                                                                                                           Бишкек -2015
 13. Квалификацияны жогорулаткандыгы үчүн  “Ала-Тоо” өнүктүрүү борбору тарабынан берилген сертификат                                                                                                           Бишкек -2016
 14. Тарых жана социалдык-экономикалык билимдерди окуп үйрөнүүдө компетенттүүлүктөрдүн калыптанышы” семинарын өткөндүгү үчүн Тарых жана социалдык-укуктук билим  берүү институту тарабынан берилген сертификат                                                    Бишкек-2016
 15. “Кош Жылдыз-2016” долбооруна катышкандыгы үчүн УКГнын ардак грамотасы                                                                                                                        Бишкек-2016
 16. Квалификацияны жогорулаткандыгы үчүн  И.Арабаев атындагы КМУ тарабынан берилген сертификат                                                            Бишкек-2017
 17. “Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы” программасы боюнча Кыргыз Республикаснын Билим Берүү жана Илим Министрлиги тарабынан берилген сертификат                          Бишкек-2017
 18. УКГнын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата гимназияда илимий-методикалык иштерде инновациялык ыкмаларды колдонуу менен окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия  берүүдөгү жетишкен ийгиликтери үчүн берилген  УКГнын ардак грамотасы  
 19. 2013-2014-окуу жылында мыкты кабинет конкурсуна катышкан

 

                                                                                                                                              

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru