Англис тили кафедрасы / Кайратбек кызы А.

 

Кызматы: Англис тили мугалими

Кайсы теманын үстүндө иштейт     Электрондук  ресурстарды  колдонуу  менен  англис 

                                                                тили  сабагында  окуучулардын   сүйлөө  речин,  сөз 

                                                                байлыгын  өстүрүү 

                                                          

 

Көңдүмдөр :                                         Microsoft Word , Internet

Тилдер :                                                Кыргыз тили (мыкты)

                                                                Орус тили (жакшы)

                                                                Англис тили (жакшы)

                                                                  

 

 Кызыгуусу-  бий,  китеп  окуу,  тил  үйронүү

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru