Англис тили кафедрасы / Токтосунова Б.

 

Кызматы: Англис тили мугалими

Алган сыйлыктары                     Кыргыз  Эл  Аралык  Университети  Грамота  2017                                              

 

Сертификаттар:                         30.    12.     2016-жылы  Түрк  тилин  үйрөнүү  боюнча

                                                      

                                    

Кайсы теманын үстүндө иштейт     Электрондук  ресурстарды  колдонуу  менен  англис 

                                                                тили  сабагында  окуучулардын   сүйлөө  речин,  сөз 

                                                                байлыгын  өстүрүү 

 

Көңдүмдөр :                                         Microsoft Word , Internet

Тилдер :                                                Кыргыз тили (мыкты)

                                                                Орус тили (жакшы)

                                                                Англис тили (мыкты)

                                                                   Түрк  тили  (орто)

 

 Кызыгуусу-  бий,  китеп  окуу,  тил  үйрөнүү

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru