Башкалар / Каимова А.

 

Кызматы: технология мугалими

Каимова  Айнагүл  Асановна

УКГнын Технология жана Көркөм өнөр мугалими

Туулган жылы: 30.08.1977

Билими: Жогорку

Аяктаган окуу жайы: И. Арабаев атындагы КМПУ

ЖОЖ ду аяктаган жылы: 2000-ж

Факультети: Маданият

Адистиги: Көркөм өнөр искусствосу  жана  чийүү окутуучусу

Стажы: 19

Категориясы: 1 категория

Иш-тажрыйбасы:2000-жылдан тартып Бишкек шаарындагы Улуттук компьютердик гимназияда Технология жана көркөм өнөр  мугалими  

 

Сыйлыктары:

1.      Грамота. «Менин  педагогикалык  философиям» эссе  УКГ. 2012-ж.

2.      Грамота.Инновациялык  ыкмаларды колдонуу аркылуу илимий-усулдук иштерди кенири жайылтуу менен окуучуларга компоненттүү билим берүүгө жетишкен ийгиликтери жана «Гимназия күнүнө» карата өткөрүлгөн «Жыл мугалими-2014» конкурсунун женүүчүсү.              УКГ 2014-ж.

3.      Диплом. «Сабактын мыкты иштелмеси» номинациясынын  женүүчүсү. УКГ.2015-ж.

4.      Ардак грамота. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги,Билим берүү тармагына кошкон салымы,келечектин жаш муундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн.2015-ж.

5.      Ардак грамота. Инновациялык ыкмаларды колдонуу аркылуу илимий – усулдук иштерди кенири жайылтуу менен  окуучуларга компетентүү  билим берүүгө жетишкен ийгиликтери жана гимназияда өткөрүлгөн «Мыкты электрондук окуу китеби» конкурсунун женүүчүсү. 2019 – ж.

 

Сертификаттары:

1.      Педагогикалык  кадрлардын  квалификациясын  жогорулатуу  жана  кайра  даярдоо  борборунда  «Көркөм өнөр»  сабагын  окутуунун теориясы жана методикасы боюнча сертификат. 2015-ж.

2.      Педагогикалык  кызматкерлердин  квалификациясын  жогорулатуу  жана  кайра  даярдоо  институнда    «Көркөм  өнөр жана  технология  предметтерин  окутуунун  теориясы  жана  методикасы» боюнча  сертификат. 2019-ж.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru