Математика кафедрасы / Жумабаева Ж.

 

Кызматы: математика мугалими

1. Аты-жөнү: Жумабаева Жумагүл Умөткалыевна

2. Туулган жылы:  1968-жыл. 21-сентябрь.                                                                         

3. Туулган жери:  Ысык-Көл обл. Жети -Өгүз району.                                     

4. Педогогикалык стажы:  29 жыл. Жалпы стаж 33 жыл                                                                                           

5. Улуту:  кыргыз

6. ЖОЖ:  ПГПИ   1989-ж. Факультет: математика

7.  Адистиги:  математика мугалими.

8. Иштеген жери: УКГ №5.  311-кабинет.

9. Аткарган кызматы:  математика мугалими.

Сабак берген класстары: 9-м3, 9-м4, 8-гк1, 11-м3, 6-га3, 7-гк1.

Өз билимин өркүндөтүү курсунан акыркы өткөн жылы 2018.

10. Жашаган жери:  Военно Антоновка ул. Зайнидинов, 330

11. Паспорт сериясы: AN3938441

12. Жеке номери:  12109196800061

13. Гимназиянын темасы: «Окуучулардын билим сапатын жогорулатууда орто мектепте билим берүүчү информациялык чөйрөнүн дидактикалык  негиздерин калыптандыруу»

14. Кафедранын темасы: «Математиканы окутууда информациялык технологияны колдонуу менен билим сапатын жогорулатуунун негизги багыттары»

15. Жекече темасы:  Математиканы окутууда электрондук окуу китептерин колдонуу менен окуучуларды өз алдынча иштөөгө үйрөтүүнүн оптималдуу жолдорун пайдалануу. 

16. Үй бүлөсү:   Бир кыз жана эки уулдун энеси.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru