Англис тили кафедрасы / Кариева Г.

 

Кызматы: англис тили мугалими

Кариева Гульнара Жолдошовна

Туулган жылы:   02. 11. 1960

Билими: Жогорку, Кыргыз мамлекеттик Университети (1977 – 1983)

Дипломдун сериясы: ИВ № 349396

Квалификациясы: филолог, англис тили мугалими

Пед. стаж, категориясы: 36 жыл, жогорку

Иштеген жери:

1983-1992 Ильич атындагы орто мектеп, Күрмөнтү айылы                                           1992-1999 №53-орто мектеп,  Бишкек шаары                                                                       1999-2002 № 3 Некрасов атындагы орто мектеп, Каракол шаары                                 2002-2008 Каракол шаарындагы Москва ишкердүүлүк жана укук институтунун филиалы (кафедра башчысы)                                                                                                                      2008-2009 Балажан балдарга билим берүү борбору                                                       2009 - жылдан бери УКГда англис тили мугалими

Методикалык темасы: “Окуучуларга англис тилин үйрөтүүдө электрондук ресурстарды пайдалануу аркылуу тилге болгон кызыгуусун арттыруу менен чыгармачылык активдүүлүгүн, өз алдынчалыгын жана сүйлөө речин өстүрүү”

Алган сыйлыктары: РайОнОнун, Мэриянын, мектептердин, ЖОЖдун грамоталары, КФМИППтин и. о. Доцент наамы 2007 ж,                                                                                                                 Билим берүү жана илим министирлигинин Ардак грамотасы 2011 ж,                        Свердлов райондук мектеп арасында өткөрүлгөн “Жаш испектор” сынагында 1- орун үчүн Ардак грамота 2012 ж,                                                                            “Мыкты кабинет” конкурсу III орун үчүн Диплом 2013 ж,                                             “Кош жылдыз  - 2013” конкурсунун жеңүүчүсү Ардак грамотасы,                             “ Менин педагогикалык философиям” сынагынын жеңүүчүсү  Диплом 2016 ж,

Сертификаттары: 2002 ж - ЦОВ г. Каракол Интенсивное обучение по курсу “Интерактивные методы обучения” ;                                                                                   2010 ж – КББА “Англис тили сабагын окутуунун теориясы жана методикасы”  2012 ж –“Shaping the Way We Teach English” Webinar Course 5;                                   2012 – Oxford Education Press;                                                                                             2014 – Teachers helping Teachers;                                                                                         2015 – Teachers helping Teachers;                                                                                                2017 – Oxford Education Press;                                                                                                2017 – И. Арабаев атындагы КМУ “Педагогдордун адистик чеберчилигин өстүрүүчү инновациялык билим берүү технологиялары” курсу

Жарыяланган материалдары:

2014-жыл   Кут  Билим сабак  “Fitness and health”мыкты сабактын иштелмеси;    2015 –жыл УКГнын жарчысы IV чыгарылышы  “English classes with games”;    2016 – жыл УКГны жарчысы 90 жылдыкка атайын чыгарылыш “ Макала жазуунун ыкмалары” доклад;                                                                                               2017 – жыл IX чыгарылыш. Класстык сааттын иштелмеси.

 

Сүйлөгөн тилдери:

Кыргыз тили                                                                                                                                            орус  тили                                                                                                                                          англис тили

Көндүмдөрү: Internet, Microsoft Word    

Сапаттары: чындыкты, тактыкты баалайт, талапты катуу коё билет, ар бир адамды сыйлап, өзү да сыйда жүрүүнү  каалайт.                

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru