Математика кафедрасы / Кадыркулова З.

 

Кызматы: математика мугалими

1. Аты-жөнү:  Кадыркулова Зыягүл Жекшеналыевна

2. Туулган жылы:  1961-жыл.17-февраль.                                                                         

3. Туулган жери:  Ош обл. Алай району.Ак-Босого  айылы.                                     

4. Педогогикалык стажы:  34 жыл. Жалпы стаж 40 жыл                                                                                           

5. Улуту:  кыргыз

6. ЖОЖ:  КЖПИ.1984-ж. Факультет: математика

 7.  Адистиги:  математика мугалими.

8. Иштеген жери: УКГ №5.  311-кабинет.

9. Аткарган кызматы:  математика мугалими.

Сабак берген класстары: 9-м5, 8-га5,8-га2,8-гн1,8-гн2,7-га5.

Өз билимин өркүндөтүү курсунан акыркы өткөн жылы 2018.03.

Сыйлыктары: Эл агартуунун отличниги,грамоталар.

10. Жашаган жери:  Бишкек шаары.  Кулиев көч.№232

11. Паспорт сериясы:  №  ID 0420351

12. Жеке номери:  11702196100080

13. Гимназиянын темасы: «Окуучулардын билим сапатын жогорулатууда орто мектепте билим берүүчү информациялык чөйрөнүн дидактикалык  негиздерин калыптандыруу»

14. Кафедранын темасы: «Математиканы окутууда информациялык технологияны колдонуу менен билим сапатын жогорулатуунун негизги багыттары»

15. Жекече темасы:  Математиканы окутууда электрондук окуу китептерин колдонуу менен окуучуларды өз алдынча иштөөгө үйрөтүүнүн оптималдуу жолдорун пайдалануу. 

16. Үй бүлөсү:   Бир уул жана бир кыздын энеси.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru