Кыргыз тили кафедрасы / Шабданова М.

 

Кызматы: кыргыз тили жана адабияты мугалими

  

Шабданова Махабат Ашымовна

Предмети:  Кыргыз тили жана    адабияты

                          

Туулган жылы, айы,күнү:

1976-жылы 18-август

 

Жашаган дареги: Бишкек ж/м Аска-Таш Бак 55 _______________________________________________

 

Билими

 

Бүтүргөн окуу жайы:  К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети

 

 

 

Бүткөн жылы:__1998-жыл

 

 

Эмгек стажы

 

Эмгек жолун кайсы жылдан баштаган: _1998-жылы

_______________________________

 

 

Билим тармагында кайсы жылдан бери эмгектенет:

 

1998-жылдан бери

 

Аталган мектепте кайсы жылдан бери иштейт:_2008-жылдан бери ________________________

 

 

Квалификациялык категориясы:_Жогорку

Разряды_12_____________

 

 

 

Расмий документтери

диплому, сертификаттары, сыйлыктары

 

Документтин аты

 

Мазмуну

 

 

Ким тарабынан берилген

Качан берилген

1

Диплом

Кыргыз тили жана адабияты мугалими.

  К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети

 

1998-жылы

1-июль

 

 

Курстан өтүүсү жөнүндө маалымат

 

Квалификациясын жогорулатуучу курстун аты

 

Өтүлгөн сааттын саны

 

Мөөнөтү

 

 

 

Берилген документтин түрү

 

1

сертификаттар

 

КАО Бишкек

2010,2012,2014,2016,2019-жыл

 

 

Автордук, альтернативдик программалары жөнүндө

маалымат

 

Түзгөн жылы

 

 

Программанын аталышы

 

 

 

Классы

 

Программанын түрү

 

 

Ким тарабынан бекитилген

 

1

2013

Ч,Айтматов таануу

9

Атайын курс

КАО

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарларга, конференцияларга, педагогикалык окууларга

 катышуусу жөнүндө  маалымат

 

Семинардын аты

 

 

Мөөнөтү

 

 

Катышуунун формасы

 

 

1.

 

Бишкек шаардык мектептеринде кыргыз адабияты сабагын өтүүнүн айрым маселелери

15.01.2015

Сабак өтүү 11-класс Ч.Айтматов”Жамийла”-махабат жөнүндөгү эң сонун баян.

2.

Окутуунун интерактивдүү усулдары

20.12015

угуучу

 

 

Шаардык, райондук коомдук иштерге катышуусу жөнүндө

Маалымат

 

Мөөнөтү

 

 

 

Коомдук иштин аты

 

 

 

Катышуунун формасы

 

 

1

06.12.18

“Айтматов ааламы”

Конкурсант

 

Жарыяланган иштери жөнүндө маалымат

 

Жарыяланган иштин темасы

 

Басылманын аты

 

Мөөнөтү

 

1

“Адам баарын жеңет”

УКГ жарчысы

2016

 

 

 

 

 

 

Автордук, методикалык иштелмелери жөнүндө маалымат

(методикалык кеңештер, иштелмелер, ар түрдүү деңгээлдеги дидактикалык материалдар, тесттер, презентациялар, эскерткичтер, көрсөтмөлөр…ж.б.)

 

Мөөнөтү

 

Иштелменин аталышы

 

1

2018-жыл

Манастаануу сабагы боюнча электрондук китепче, презентацияларды түзүү.

2

2019-жыл ноябрь

Мектеп ичиндеги өтүлүүчү олимпиаданын тапшырмаларын түзүү.

 

 

Окутуу процессинде жаңы технологияларды пайдалануусу жөнүндө маалымат

Жылы

 

 

Технологиянын аталышы

 

Сабактын аты

Классы

 

Жыйынтыгы

 

1

2019

Окутуунун интерактивдүү методдору

Манас таануу сабагы боюнча электрондук китепче түзүү

8 гк

Окуучулар электрондук  окуу китебин оозеки  колдоно алышат.

 

 

 

Мугалимдин конкурстарга, долбоорлорго катышуусу тууралуу маалымат

 

Мөөнөтү

 

Долбоордун, конкурстун аталышы

 

Мөөнөтү

 

 

 

Жыйынтыгы

1

24.03.3013

Мыкты мугалим-2013

 

1-орун гимназия ичинде

 

 

 

 

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru