Англис тили кафедрасы / Ибраимова Д.

 

Кызматы: немис тили мугалими

Аты-жѳнү: Ибраимова Дилбара Болушбековна  

Туулган күнү: 01. 02. 1969.

Билими: Жогорку

Бүтүргѳн окуу жайы: ОШ педагогикалы инстуту, чет тилдер факультети, 1986-1991-жылы

Эмгек стажы: 28 жыл

Категориясы: Жогорку

Паспорт сериясы: AN1665582

Страховой полюс: 10102196900039

Алган сыйлыктары: Ардак грамота-2003-жылы, Биринчи Май райондук акимчилиги, Грамота-2008-жыл, Бишкек шаарындагы Биринчи Май райондук акимчилиги, Ардак грамота-2012-жыл А. Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия, Ардак Грамота-2012-жыл Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Ардак Грамота-2013-жыл Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы, «Билим берүүнүн мыктысы» тѳш белгиси-2013-жыл Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрилиги.

10 Жекече темасы: «Оюндар аркылуу немис тили сабагында окуучунун ойлоо жѳндѳмдүүлүгүн ѳстүрүү».

11 Жумалык жүктѳмү: 25 саат

12 Сабак берген класстары: Немис тил багытындагы класстар: 5гн1, 5гн2, 6гн1, 6гн2, 10гн, жѳнѳкѳй класстар: 6га2, 6га3

13 Ийрим: класс 10гн, 5 саат.

14 Куратор: 6 «гн2»

15 Чет ѳлкѳгѳ сапар: 2012 Франкфурт ам Майн ( Германия )

                                     2012 Шээсел ( Германия )

                                       2016 Гүтерсло ( Германия )

                                      2018 Манхайм ( Германия )

16 Үй-бүлѳлүк абалы: үй-бүлѳлүү,  2 уул, 1 кыз

17 Үй дареги: Ак-Босого жаңы конушу, Чүй 52 кѳчѳсү, үй 14а.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru