Информатика кафедрасы / Кыштобаева Т.

 

Кызматы: информатика мугалими

Ф. А. А.

Кыштобаева Турсункан Токталиевна

21/09/

1957

Улуту

Кыргыз

 

Билими:

 

Жогорку,

Кыргыз Мамлекеттик Университети. «математика мугалими» адистигин алган                                                   

1974-ж. 1979-ж.

Башка сертификаттары:

Кыргыз билим берүү институту.

ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсу

(Сертификат).

1992-ж.

1999-ж

 

Кыргыз билим берүү институту-АБР проектиси

ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсу

(Сертификат).

2002-ж.

 

СОРОС-Кыргызстан фонду.

«Сынчыл ойломду окуу ж/а жазуу аркылуу өнүктүрүү» курсу

(Сертификат).

2003-ж.

 

КРнын БжИМ ж/а ЮНИСЕФ

«Глобалдык билим берүү» программасы боюнча курстан өткөн.

(Сертификат)

2005-ж.

 

Кыргыз билим берүү академиясы.

ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсу                                    (Сертификат)

Кыргыз билим берүү академиясы.

ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсу                                    (Сертификат)

М.Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту

Педагогдордун адистик чеберчилигин өстүрүүчү инновациялык билим берүү технологиялары.

                                                (Сертификат)                                                                                                                                      

2010-ж.

 

 

 

2015-ж.

 

 

 

 

2018-ж.

                                                                                  

 

 

Сыйлыктары, ийгиликтери:

 • Бишкек шаардык Билим берүү Башкармачылыгынын ГРАМОТАСЫ.                                                                                         
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү Илим жана Жаштар саясаты Министрлигинин  ГРАМОТАСЫ.               
 • А. Молдокулов атындагы Улуттук Компьютердик Гимназиясынын Диплому                                                                  
 • А. Молдокулов атындагы Улуттук Компьютердик Гимназиясынын Грамотасы                                                                                                              
 • Эл агартуунун отличниги                                                                       
 • А. Молдокулов атындагы Улуттук Компьютердик Гимназиясынын Грамотасы                                                         
 • Бишкек шаардык кеңешинин Грамотасы

 

 • УКГда Информатика предмети боюнча Окуу программасынын авторлошу.
 • 7-11 –класстардын информатика предметин тереңдетип окутуу программасын иштеп чыгууга катышкан
 • “Программалоонун негиздери” окуу колдонмосунун авторлошу.
 •  “Microsoft Word текстик редакторунда иштөө боюнча практикалык иштер”  колдонмосунун автору
 • 11 класс. УКГ ичинде жазылган электрондук окуу китеби даярдалды.                                                                         

 

 

2002-ж.

 

2007-ж.

 

 

2011-ж

 

2012-ж

2012 ж

 

2014-ж

2016-ж.

 

 

1998-ж

 

2002ж

 

2002-ж.

 

2003-ж

 

 

2018-ж

 

 

 

Кыргыз билим берүү институту. АБР проектиси боюнча ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулаттуу курсунун программасын техникалык сунушуна экспертизалоо командасынын мүчөсү

 

2002-ж.

.

КРнын БиИМ уюштурган көчмө семинарда Чүй областынын Информатика мугалимдерине семинар өткөргөн;

 

2003-ж

 

“Абитуриент” ж.мектебинин аттестациядан өткөрүү комиссиясынын мүчөсү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-ж.

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru