Математика кафедрасы / Таштанбекова Г.

 

Кызматы: математика мугалими

Таштанбекова Гулзат Макулбековна

 

1

Туулган жылы,айы,кγнγ

1963-жыл,6-декабрь

2

Кайсы жылы,кайсы ЖОЖду бγткѳн?

1986-жыл,КМУУнун механика-математика факультети.

3

Кесиби:

-Математик.Математика сабагы боюнча окутуучу.

4

Педагогикалык стажы

28 жыл

5

Иштеген жери

Улуттук компьютердик гимназия

6

Категориясы

Жогорку.

7

Квалификацияны жогорулатуу курстары

-1998-жылы КМУУда ѳткѳрγлгѳн курста.

-2003-жылы КМУУда ѳткѳрγлгѳн курста.

-2004-жылы КБАда ѳткѳрγлгѳн курста.

-2005-жылы КРСУда ѳткѳрγлгѳн курста.

-2009-жылы КРСУда ѳткѳрγлгѳн курста.

-2014-жылы КБАда өткөрулгөн курста.

8

Жетишкендиктери

-2004 жана 2006-жылдары ѳткѳрγγлгѳн Республикалык илимий-практикалык конференциялардын докладчысы;

-Бишкек шаардык билим берγγ департаментинин Ардак грамотсы,1998-

жана 2005-жылдарында.

Октябрь райодук билим берγγ бѳлγмγнγн

Ардак грамотасы.

 Министрликтин  Ардак грамотасы ,2016-жыл

9

Наамы

Билим берγγнγн отличниги.

10

Изилдѳѳ темасы

«ИТнын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен окуучуларга материалды көрсөтмөлүү жана жеткиликтүү берүү»

11

Аттестациядан ѳткѳн жылы

2014,2019

12

Диплом сериясы,паспорт

НБ №100767, АN2810605,ИНН 10612196300215

13

Окуу жылындагы жγктѳмγ:

26 саат

14

Кураторлугу:

Сабак берген класстары :

11«М2»-класс

10 «м2»,11 «м2»,11 «м1»,11«т»,11м3,11 гн

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru