Математика кафедрасы / Иманкасымова Т.

 

Кызматы: математика мугалими

Фамилиясы:         Иманкасымова

Аты:  Таалайкүл

Атасынын аты:     Керимкуловна

Туулган күнү, жылы:    

11-июнь, 1987-жыл

Иштеген жери (устав боюнча толук аталышы):

Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия

Билим берүү мекемесинин аты-жөнү (толугу менен):

Профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия

Кесипти тандоого таасир эткен факторлор:

Бала кездеги ой-кыялым жана апамдын айткан керээзи

Бүтүргөн ЖОЖ:

И. Арабаев атындагы КМУ 2004-2009-жж.

Факультет:

Жаны маалыматтык технология институту

Диплому:

№СD090109606  артыкчылык диплому

Кызматтык тизмелер: Улуттук компьютердик гимназия:

а) 2009-2010-о.ж.  баштап математика мугалими

б) 2010-2012-о. ж. кафедра башчысы

в) 2012-2013-о.ж.ОТИ боюнча директордун орун босары

г) 2013-2018-о.ж. баштап класстан тышкаркы иштерди уюштуруу боюнча директордун орун басары

д) 2018-2019-0.ж. математика мугалими

Педагогикалык иш тажрыйба (жыл):       10 жыл

Аттестациялык категория:     I категория

  • Билим жогорулатуусунун өткөн жылы-2015-жыл, январь “ Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы” (КББА)
  • 2015-жыл, март “ Мектепте окуу-тарбия иштерин башкаруу” (КББА)
  • 2015-жыл, декабрь   “ Окутуунун активдүү методдору жана баалоо” (КББА)
  • 2017-жыл, апрель “ Окутуунун инновациялык методдору жана насаатчылык” (КББА)
  • 2019-жыл, февраль “Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү”(КББА)

Наамдар, сыйлыктар, илимий наамдар (аталышын жана алган жылын көрсөтүңүз):

2011-ж. Диплом:   «Демилгелүү мугалим» (УКГ №5)

2011-ж. Грамота: Коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн  (УКГ №5)

2012-ж. Ардак грамота: «Чыгармачыл жаш мугалим» (УКГ)

2013-ж. Грамота: «Менин педагогикалык философиям» эссесынагынын жеңүүчүсү (УКГ №5)

2013-ж. Ардак грамота: Республикалык илимий-практикалык конференцияга мыкты катышкандыгы үчүн (Арабаев атындагы КМУ)

2014-ж. Грамота: Шаардык олимпиадага мыкты даярдап, алдыңкы орундарды камсыз кылууга кошкон салымы үчүн (УКГ №5)

2014-ж. Диплом жана медал: Свердлов районундагы эжей мугалимдер арасындагы волейбол боюнча 1-орун. (команда башчысы), (Свердлов району)

2014-ж. Ыраазычылык кат: Республикалык калемгерлер семинарына активдүү катышып, өзүнүн иш тажрыйбасын бөлүшкөндүгү үчүн ( Ош областы, Кара-Суу району)

2014-ж.  Ардак грамота: үзүрлүү эмгеги, билим берүү тармагына кошкон салымы, келечектин жаш муундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн (Билим берүү жана илим министри)

2015-ж. Ыраазычылык кат: «Кутбилимдин көчмө» семинарына активдүү катышып, изденүүгө өзгөчкошкон салымы үчүн ( SOS  Герман Гмайнер окуу-тарбия комплекси)

2015-ж. Грамота: Гимназиянын коомдук-маданий турмушуна активдүү катышкандыгы үчүн (УКГ №5)

2015-ж. Диплом+Кубок: «Мыкты жаш мугалим» номинациясы боюнча III даражадагы диплом жана «Мыкты мугалим» кубок

(Мугалим илимий-педагогикалык журналынын алкагында өткөрүлгөн)

2016-ж. Ыраазычылык кат: « Адабият жана этнопедагогика-муундарды социялдаштыруунун кубаттуу куралы» аттуу республикалык конференцияга активдүү катышып, докдад жасаганы үчүн(УКГ №5)

2016-ж. Ардак грамота: Келечектин жаш муундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн (Бишкек шаардык кеңеши)

20166-ж. Диплом жана медал: Свердлов районундагы эжей мугалимдер арасындагы волейбол боюнча 2-орун. (команда башчысы), (Свердлов району)

2017-ж. Диплом жана медал: Свердлов районундагы эжей мугалимдер арасындагы волейбол боюнча 2-орун. (команда башчысы), (Свердлов району)

2017-ж. Грамота:  « Ата-эненин мыкты баласы» кароо сынагын уюштурууда зор салымын кошкрндугу үчүн ( Айкөл куту, Умай нуру коомдук бирикмеси)

2017-ж. Ардак грамота: Мугалимдердин кесиптик майрамына карата окуучуларга татыктуу тарбия жана терең билим берүүдөгү ийгиликтери үчүн (Свердлов райондук билим берүү борбору)

 

Педагогикалык ишмердүүлүгүндөгү маанилүү көйгөйлөр:

Азыркы коомдо жаш өспүрүмдөрдү адамзаттык баалуулуктарга толук кандуу тарбиялоого жетишүүсү

Илимий тема:

Математикалык чөйрөдө окуучулардын математикалык окуу жетишкендиктерин баалоонун илимий-методикалык негиздери

(7-класстын математика предметинин мисалында)

Күндөлүк басылмалардагы , китептердеги ж.б. публикациялар:

1) Макала:  «Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо маселелери»  (Улуттук университет)

2) Макала:    «Математика сабагындагы текшерүү-баалоо процесси»   (Арабаев атындагы КМУ)

3) Макала: Математика боюнча тестик тапшырмалардын формалары

4) Макала: 7-класстын окуучуларын математика предмети боюнча билим жетишкендиктерин баалоонун теориялык маселелери жана методдору

 

Педагогикалык кредосу:

Мен абройду окуучулардын алдында кадыр-баркты, автаритардык жол менен эмес,  а демократиялык жол менен алууга жетишем

Өзүнө жакын кесиптик жана адамдык баалуулуктар:

Ишиме так, ачык-айрым, тамашакөймүн

Эмне менен алектенет жана хоббилери, сцена талаттары:

Сууда сүзүү, волейбол ойноо, китеп окуу

Кошумча маалыматтар, фактылар, татыктуу эскермелер:

Мугалим болуп жана гимназияда иштегеним бул чоң жетишкендик

Байланыш е-mail: taalaikak5@mail.ru

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru