Башталгыч класстар / Бекбоева Г. К.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

1. Ф.И.О: Бекбоева Гульмира Касидиновна

2. Туулган жылы, айы:1969-жыл, 5-февраль

3. Туулган жери: Кемин району Жаӊы-Алыш айылы

4. Паспорттук маалымат: АN 3476947.МКК 50-03.20.05.

ОМС 10502196900433

5 .Качан,кайсы окуу жайды бүттүӊ: И.Арабаев

    атындагы   Кыргыз Мамлекеттик Университети.1993-ж

6.  Диплом № 121631

7. Эмгек стажы: 28 жыл

8. Пед стажы: 28 жыл

9. Категория: Жогорку

10.  Алган наамдары жана сыйлыктары:

   -КР Билим берүүнүн отличниги.2013-ж.

  - КР Билим берүүнүн жана илим министрлигин

    ардак  грамотасы. 2009-ж.

- Свердлов райондук администрациясынын Ардак грамотасы.УКГ нын 90 жылдыгына карата.2017-ж

  -УКГ нын «Демилгелүү мугалим» грамотасы.2011-ж

  -УКГ нын грамотасы. 2007-ж.

  -УКГнын грамотасы.УКГнын 80 жылдык

   мааракесине карата. 2007-ж.

- УКГнын грамотасы.Мугалимдер күнүнѳ карата.2015-ж.

- Диплом “Эң мыкты кабинет”2015-ж.                                                                                       

Сертификаттар:                                                                                                          -  КРББ жана ИМ КББА.01.02.2003-ж;                                                                                 -  КББА.02.04.2010-ж;                                                                                                                   -  КББА 19.12.2015-ж;                                                                                                       -  КББА 23.01.2015-ж;                                                                                                              -  КББА 30.01.2016-ж;                                                                                               “ Семья и школа вместе”.6.10.2010-ж.

11. УКГда кайсы жылдан баштап иштейсиӊ.2003-2004-ж

12. Аттестациядан качан ɵттүӊ:2009-ж

13. Курстан качан ɵттүӊ: 2016-ж.

14. Жарык кɵргɵн китептер, китепчелер, окуу колдонмолор:

     -Окуу натыйжалары.Мектеп үчүн колдонмо.2008-ж.

       Бекбоева  Г.Мамбетова З.

     -Окуп- үйрɵнүүдɵн күтүлүүчү натыйжалар.Мекен таануу.

       Бекбоева Г.Мамбетова З.1-4-кл.2011-ж.

     -Маселелер жыйнагы.4-кл.2011-ж.Бекбоева Г.

    - Маселелер жыйнагы.3-кл.2010-ж.Бекбоева Г.

16. Автордук программа: Эксперименталдык программа

      1-3-класс.2008-2009.о.ж

17. Υй бүлɵсү жɵнүндɵ маалымат:

      жолдошу,уулу,кызы,келини,неберелери бар.                                                               18. Дареги: Новосельская 12-үй. №1

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru