Башталгыч класстар / Көкөева И.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

Көкөева Ишенгүл

Туулган

жылы:

23.07.1960ж.

Туулган жери:

Ат-Башы району, Казыбек айылы

Билими:

Жогорку

Категориясы:

Жогорку

Алган дипломдору:

В.В.Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институту. Башталгыч класстардын мугалими–1981ж.

В.В.Маяковский атындагы Элдик университети. Элдик кол өнөрчүлүк  жана прикладдык искусство боюнча кружок жетекчиси – 1980ж.

Адистиги:

Башталгыч класстардын мугалими

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин «Педагогика» кафедрасынын 13.00.02 аспиранты 2018ж.

Илимий темасы:

«Башталгыч мектепте алиппеге чейинки мезгилди көрсөтмөлүүлүк менен окутуунун методикасы»

Иш стажысы:

38 жыл

Катышкан

Эл аралык долбоорлор:

«Help Age International» 2006-2009ж.

«Эдвокаси и пожилые люди» 2008ж.

«Эффективное взаимодействие НКО с общественностью и СМИ» 2008ж.

 «Мониторинг с пожилыми гражданами» 2009ж.

Кристенсен уюму (АКШ) «Айгине» илимий-изилдөө борбору 2007ж.

Окуган илимий докладдары:

И.Арабаевдин 130 жылдыгында «Маданият жана билим берүүдө агартуучулардын мурастары жана алардын заманбаптуулугу» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясында: «Башталгыч класстын окуучуларына кошумча «Мурас таануу» предметин окутуунун тарбиялык мааниси» 2012ж. Вестник журналы.

Т.М.Сияев – п.и.д. профессор «Азыркы мезгилдин мугалиминин профессионалдык компетенттщщлщгщ» аталыштагы илимий- практикалык конференциясында: «Башталгыч класстын окуучуларынын сабатын ачууда тыбыштардын  ооз көңдөйүндө  жасалышы  жана  тыбыштарды  туура айтып, так сүйлөөсүн калыптандыруу» 2015ж.

Кыргыз Республикасынын Третий ежегодный международный «Фестиваль по диалогу культур» «Оймо - 2008» III даражадагы диплом 2008ж.

Жарык көргөн китептери, макалалары:

Кристенсен уюму (АКШ) «Айгине» илимий-изилдөө борбору 2007ж. «Мурас таануу» китеби 4-класс

Түзгөндөр: А.Эгембердиева – п.и.д.

И.С.Көкөева – УКГнын башталгыч класстарынын мугалими

«Башталгыч класстын окуучуларына кошумча «Мурас таануу» предметин окутуунун тарбиялык мааниси» И.Арабаева атындагы КМУнун Вестник журналы 2012ж.

Алган

наамдары

жана

сыйлыктары:

Билим берщщнщн отличниги 1996ж.

«Жыл мугалими 94» кароо-сынагынын Республикалык турунун  жеңүүчусү 1994ж.

«МНОнун ардак грамотасы» 1994ж.

«Нарын ОНОнун ардак грамотасы» 1996ж.

А.Молдокулов атындагы «УКГнын 90 жылдыгында» Бишкек мэриясынын ардак грамотасы 2016ж.

УКГнын ардак грамотасы 2017ж.

Менин темам:

Башталгыч класстын окуучуларын математика сабагында, экономикалык терминдерди колдонуу менен турмуштук көндүмдөргө ээ болууга жетишүү.

УКГда кайсы жылдан баштап иштеди:

2004-2005-окуу жылынан баштап 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru