Башталгыч класстар / Урсейитова Ч.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

Фамилия :                                                  Урсеитова                                                        

Аты :                                                           Чынаркүл

Атасынын аты :                                        Сакеновна  

Туулган жылы, айы :                                21.12.1958

Туулган жери  :                                           Ысык-Көл облусу,Жети-Огүз р-ну

Паспорттук маалымат :                           АN3584206

Качан, кайсы окуу жайын бүткөн :     1980-жылы  КЖПИ

Диплом  :                                                     ЖВ  № 257848

Эмгек стажы :                                             39

Педстажы :                                                  39                                                                                                                     

Аткарган кызматы :                              Башталгыч

                                                                  класстын мугалими.  

Менин жеке темам:          Кыргыз тили,окуу сабактарында мультимедиялык технологияны                                                    

                                              колдонуу менен окуучулардын окууга болгон жөндөмүн арттыруу

Мамлекеттик  сыйлыктары  :  КР билим жана маданият министрлигинин, Нарын облустук        

                                                         регионалдык билим берүүнү өнүктүрүү борборунун, Жумгал           

                                                         райондук  мамлекеттик администрациясынын «АРДАК  ГРА-      

                                                         МОТАЛАРЫ» , билим берүүнүн отличниги. 

Сертификаттары :       1.       Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу              

                                                жана кайра даярдоо борборунда класс жетекчилердин усулдук  

                                                 бирикмеси программасы боюнча курстан өттү. 05.03.   2016-жыл                    

                                         2.     «Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар башталгыч           

                                                  класстын билим берүү процессинде»  (36 саат) боюнча квали-

                                                 фикацияны жогорулатуунун окутуу семинарын өттү. 30.01.2017.                                                                                       

                                        3.     «Педагогдун адистик чеберчилигин өстүрүүчү инновациялык       

                                                 билим  берүү технологиялары» (36 саат) боюнча квалификацияны

                                                 жогорулатуунун окутуу семинарын өттү.    28.04.2                                                             

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru