Кыргыз тили кафедрасы / Батыркулова А.

 

Кызматы: кыргыз тили жана адабияты мугалими

Жашаган жери: Кыргыз Республикасы,                          

 Бишкек шаары Алма-Ата көчөсү 285                                                     

 

Туулган жылы, айы:

1974-ж 11.12,  Жалал-Абад обл. Токтогул району Кара-Жыгач айылы

 

Билими:

1991-1996

1996-1998

жогорку,

КМУУнун кыргыз филологиясы факультети

КМУУ ЦМАНОП магистратура бөлүмү

Иштеген жери:

1999-жылдан баштап

2006-жылдан

2007-жылдан

2010-жылдан

2017-жылдан

 

2018-жылдан

Улуттук компьютердик гимназиянын  кыргыз тили, адабияты мугалими

Кураторлор кеңешинин төрайымы

Кафедра башчысы

ъКГнын методика иштери боюнча директордун орун басары

КББАнын кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу

РПККЖжКДИнин филологиялык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу

КББАнын илимий кызматкери

Стажы:

20 жыл

Окуган курстары:

Сертификаттары:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– БГУнун илимий-методикалык борбору Б-2001

  – «Сорос» фонду тарабынан уюштурулган «Сынчыл ойлоону өнүктүрүүдөгү жазуу жана окуу программасын;

– Кыргыз-түрк «Манас» университетинин түрк тилин үйрөтүү борбору 

-Жалпы билим берүүчү мектептерде интерактивдүү ыкмаларды колдонуу. И.Арабаев атындагы КМУ ИПКиППК

- «Экинчи билим берүү проект» боюнча «Окуу китептери, окуу материалдары жана баалоо системасын модернизациялоо куррикулуму» 2008-ж

- Башталгыч класстардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча «Бирге окуйбуз» долбоору 2014-ж

- Манастаануу сабагын окутуунун теориясы жана методикасы КББА 2014-ж

- Манастаануу предметин окутуунун теориясы жана методикасы КББА 2015-ж

- «Мектепте окуу-тарбия процессин башкаруу» (класс жетекчилер үчүн) КББА 2015-ж

- OSCE. «Шаги к устойчивым школам»

- «Заманбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана методологиялык көйгөйлөрү» И.Арабаев атындагы КМУ  2018-ж.

-По освоению курсу по поликультурному образованию в системе высшего образования КР. При поддержке вер.ком.ООН по правам человека. 2017г

- Повышение потенциала органов местной власти по снижению конфликтогенности в сообществах. 2018-ж

- Медиа Информационной Грамотности. «Центр поддержки СМИ» 2019-ж.

Стандарт, концепция:

- «Кыргыз адабиятын окутуу боюнча мамлекеттик стандарт», Б. 2006 (4 п.л.)

Кыргыз адабияты боюнча куррикулумду түзүүчүлөрдүн бири  2008- 2009-ж.

Методикалык  китептери:

- «Орто мектепте кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун технологиялары», –Б., «Билим», 2008 ж., 11 п.л.

- «Тарбия берүү –улуу иш»  авторлош  -Б, 2009-ж

- Мыкты сабак – ийгиликтин ачкычы – Б, 2011-ж.

- Кыргыз адабияты 4-том. авторлош. –Б, 2011-ж.

-Ала-Тоо уламыштары 1-2-том авторлош – Б.2017-ж

-Нагыз элдик педагог жана асыл инсан – Б.2017-ж

- Кыргыз тили (практикалык курс) жогорку жана орто окуу жайларынын студенттери үчүн. авторлош Б.2018-ж

Жарык көргөн макалалары

 1. Сборник: «Образование в XXI веке: ценность и перспективы». Б 2002.
 2.  «Эл агартуу» журналы. Бишкек–2006. №5-6
 3. «Эл агартуу» журналы. Бишкек–2007.№7-8
 4. «Кут билим» газетасы.  2008-ж.  № 45
 5. «Кут билим-Сабак»  2006-ж. №10 (83)
 6. «Кыргыз Туусу» газетасы 2007-ж №32
 7. Адабий гезит  2007-ж. №54
 8. XXIV Республикалык педокуулардын тандалган материалдары. КББА. Бишкек-2011.
 9.  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. Бишкек-2012.
 10. Окутуунун инновациялык технологиялары. Илимий-методикалык журнал. Бишкек-2012.
 11. «Некоторые проблемы изучения произведений написанных на основе фольклорного сюжета»Фаргона Давлат университети. Фан ва технологиялар нириво жлантиришним увофиклаштириш  кумитасы.  Республика илмий-амалийан жуман материаллары (2 ноябрь 2012йил)
 12. «Методы использования мультимедийных технологий в процессе преподавания манасоведения».  Горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое образование в XXI веке материалы VII международной конференции 13-18 мая 2013г. Москва-Кызыл-Кия.
 13. «Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романын окутуудагы уламыштардын мааниси» Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы. Бишкек-2013.
 14. «Орто мектепте уламыштын негизинде жазылган чыгармаларды окутуу»Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары. Б-2013.
 15. Чынгыз Айтматовдун «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» повестин окутуудагы интерактивдүү ыкмалар. Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун инновациялык технологиялары. Илимий-методикалык журнал. Бишкек-2013.
 16. Окутуунун инновациялык технологиялары. Илимий-методикалык журнал. Бишкек-2013.
 17. 6-класста А.Осмоновдун «Толубай сынчы» поэмасынын идеялык-тематикалык негизин, көркөмдүк бөтөнчөлүгүн окутуунун жолдору  Бишкек-2015

И.Арабаев атындагы КМУнун   жарчысы

21.Жаш муунду тарбиялоодо элдик педагогиканын ролу (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестинин мисалында)  Бишкек//Кабарлары КББА.2015

22. Ак калпак кыргыздын рух дөөлөтү: этика жана этнопедагогика Бишкек-2016

23. Жалил Садыковдун «Энелердин жүрөгү» поэмасын окутуунун ыкмалары жана жолдору  Республиканский научно-теоретический журнал Известия вузов Кыргызстана  2017-ж

Жетишкендиктери:

–Бир нече Эл аралык илимий конференциялардын катышуучусу;

 – Кыргыз адабияты боюнча стандартты түзүүчүлөрдүн бири;

  –УКГнын II даражадагы диплому;

  – МОиН  диплому;

  -  УКГнын  Ардак грамотасы

  - УКГнын «Мыкты куратор» номинациясынын ээси 2008-жыл

  - УКГнын «Мыкты мугалим-2009» конкурсунун жеңүүчүсү

- Республикалык Жыл мугалими-2010 конкурсунун жеңүүчүсү

- Билим берүүнүн мыктысы  2010-жыл

-«Эң жакшы сабактын иштелмеси» номинациясындагы УКГнын диплому 2011-жыл

-«Лидер мугалим» номинациясындагы УКГнын диплому 2011-жыл

-  КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил

      комиссиясынын Кыргыз тили төш белгиси  2012-ж.

- «Менин педагогикалык философиям» эссе сынагынын

    жеңүүчүсү аттуу УКГнын диплому  2012-жыл

 - «Жылдын мыкты алып баруучусу-2012» УКГнын грамотасы

- КББАнын Ардак грамотасы   2014-жыл

- КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил

  комиссиясынын Ардак грамотасы   2017-ж.

- РПККЖжКДИнин Ардак грамотасы 2018-ж

- Свердлов райондук Билим борборунун Ардак грамотасы 2019-ж

 

 

Билген тили :

Кыргыз, орус,  түрк

Компьютердик билими:

ПК, MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer

 

хоббиси:

Илим изилдөө, көркөм адабий чыгармаларды окуу, музыка угуу, Эл-жер көрүү,  тамак жасоо

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru