Химия кафедрасы / Мусаева Э.

 

Кызматы: химия мугалими

Аты жөнү: Мусаева Элизат Карыпбековна

Туулган жылы: 30.07.89

Билими: Жогорку

Кайсы ЖОЖду , кайсы жылы аяктаган: 2011-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.

Диплом боюнча адистиги: Химия мугалими

Иштеген мекемеси: профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназия

Жалпы стажы: 7 жыл

Пед.стажы: 7 жыл

Учурда иштеп жаткан мекемедеги стажы: 6 жыл

Логотип: Ар бир ой баалуу

Жетишкендиктери

Грамоталар:

 1. И.Арабаев атындагы Кыргыз  мамлекеттик университети.

Бүткүл дүйнөлүк химия күнүнө карата, окуудагы жетишкендиктери жана  Инстутуттун коомдук иштерине активдүүм катышкандыгы үчүн

2. в районной Женской  Спартакиаде среди  преподавателей общеобразовательных школ Свердловско горайона город Бишкек по волейболу.

3. профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназиясы.

Республиканын билим берүү  тармагындагы алгачкы кыргыз  мектептеринен  болгон Улуттук компьютердик  гимназиянын  түзүлгөндүгүнүн  90 жылдыгына карата  гимназияда илимий-методикалык иштерде инновациялык ыкмаларды  колдонуу  менен окуучуларга  тереӊ  билим,  татыктуу  тарбия  берүүдөгү жетишкен ийгиликтери үчүн

4. Бишкек шаарынын Свердлов райондук билим берүү борбору.

Мугалимдердин  кесиптик майрамына карата окуучуларга  татыктуу  тарбия жана тереӊ билим берүүдөгү  ийгиликтери үчүн

5. Бишкек шаарынын Свердлов райондук билим берүү борбору.

Мектеп окуучуларынын  предметтер боюнча  райондук олимпиадага окуучусун мыкты даярдагандыгы үчүн

Сертификаттар:

1.Кыргыз Республикасынын өзгөчө  кырдаалдар министрлиги  Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо Борбору  “Жарандык коргонууну  уюштуруу жана жүргүзүү” курсу.

2.Кыргыз Республикасынын  билим берүү жана илим  министрлиги.  Кыргыз билим берүү академиясы. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана  кайра  даярдоо борборунда окутуунун активдүү  методдору  жана баалоо.

3. Кыргыз Републикасынын  билим берүү жана илим министрлиги И.Арабаев  атындагы Кыргыз  мамлекеттик  университети.

М.Р.Рахимова  атындагы квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды  кайра  даярдоо институту.

4. Кыргыз Републикасынын  билим берүү жана илим министрлиги.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим минстрлигинин алдындагы  республикалык  педагогикалык  кызматкерлердин квалификациясын  жогорулатуу  жана кайра даярдоо институту.

“Химияны окутуунун  теориясы жана методикасы”

5. Кыргыз Републикасынын  билим берүү жана илим министрлиги.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим минстрлигинин алдындагы  республикалык  педагогикалык  кызматкерлердин квалификациясын  жогорулатуу  жана кайра даярдоо институту.

“Окутуунун инновациялык  методдору жана насаатчылык”

Жеке темасы: Электрондук билим  берүү  ресурстарын колдонуу менен  химия сабагында  окуучунун  билим сапатын  жогорулатуу

Максаты:

  • Окуучуларды маалымат алууга үйрөтүү.
  • Маалыматтарды  өздөштүрүп  түзүүнү  үйрөтүү.
  • Предметти  интеграциялап  окутуунун артыкчылыгын баалоо.

Үй дареги: Кызыл-Аскер.  Каракум 17

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru