Башталгыч класстар / Молдалиева Ж.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

 • Аты-жөнү:Молдалиева Жумагүл Конокбаевна.
 • Кызматы, иштеген жери: А.Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик

(иштеген жеринин, мекеменин толук жана так аталышы )

гимназиянын башталгыч класстар  мугалими

 • Туулган жылы, айы, күнү жана туулган жери: 26.12.1986. Нарын облусу Нарын шаары.
 • Улуту: кыргыз
 • Билими: жогорку     2005-2010-жыл. НМУ

(качан, кайсы окуу жайын бүткөн)

 

 • Жалпы эмгек стажы: 10 жыл     
 • Пед. стажы:  10 жыл
 • Азыркы иштеген коллективде: 6 жыл
 • Үй-дареги, телефон: (үй жана кызматтык тел. ) Бишкек шаары Кривонова 204/2, 

Тел:0702118972

 

2005-жылы  Нарын  шаарындагы С.Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик Университетинин  “Педагогика” факультетин 2010 –жылы ийгиликтүү аяктаган.

Алгачкы эмгек жолун 2010-жылы Нарын шаарындагы №8 Арстанбек Буйлаш уулу атындагы орто мектептен баштаган.

2014-жылдан баштап, профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназияда  эмгектенүүдө.

Маданий-массалык жана окуу процессиндеги жараткан ийгиликтеринин натыйжасында төмөнкүдөй сыйлыктарга ээ болду. Атап айтсак,

 • 2016-жылы Ардак грамота. Инновациялык  ыкмаларды колдонуу аркылуу илимий-усулдук иштерди кеңири жайылтуу менен окуучуларга компетенттүү билим берүүгө жетишкен ийгиликтерине карата  өткөрүлгөн «Мыкты жаш адис» кароо сынагында  1-орун. УКГ.
 • 2015-жылы  Грамота.  Коомдук-маданий турмушка активдүү катышкандыгы үчүн. УКГ.
 • 2015-жылы 2-класстар арасында өткөрүлгөн “Атам, апам, эжем жана мен” спорттук мелдешинде 2-орун. УКГ
 • 2017-жылы Грамота. Психология жумасындагы иш чарага жогорку деңгээлде катышкандыгы үчүн. УКГ
 • 2017-жылы  Ардак грамота. Окуучуларга татыктуу тарбия жана терең алдыңкы  билим берүүдөгү ийгилиги үчүн.УКГ
 • 2014-жылы “Ыраазычылык кат” ата-энелер тарабынан берилген.
 • 2019-жылы эки  “Ыраазычылык каттары” ата-энелер тарабынан берилген.

Сертификаттары:

 • 2010-жылы «Компьютер жана интернетти колдонуу» программасы боюнча   36 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттүк   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2012-жылы Германия коомунун эл аралык кызматташтыгы (GIZ) алдындагы “Педагогикалык практикада ментордук форманы уюштуруу” темасындагы атайын мугалимдер үчүн өткөрүлгөн тренингге катышкандыгын тастыктаган сертификат.
 • 2015-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы Башталгыч класстардын мугалимдерине, директорлордун орун басарларына жана район/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине багытталган 72 сааттык “Башталгыч класстар үчүн стандарттар” модулдук окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2015-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы “Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда окутуунун активдүү методдору жана баалоо” программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттүк   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2015-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунан “Педагогикалык адистикти өнүктүрүү инновациялык билим берүү технологиялары” боюнча 36 саат көлөмдөгү   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2016-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы “Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда класс жетекчилердин усулдук бирикмеси” программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттүк   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2016-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунан “Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар башталгыч класстын билим берүү процессинде” боюнча 36 саат көлөмдөгү   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.
 • 2017-жылы Cambridge Silk Road International School жана “Кереге” жалпы адамзаттык баалуулуктар фонду тарабынын уюшулган “21-кылымдагы билим берүүдөгү алдыңкы ыкмалар” темасындагы  атайын мугалимдер үчүн өткөрүлгөн тренингге катышкандыгын тастыктаган сертификат.
 • 2018-жылы “ Kyrgyzstan Shenmo  Abacus Mental Math Training” темасындагы  атайын мугалимдер үчүн өткөрүлгөн тренингге катышкандыгын тастыктаган сертификат. 
 • 2019-жылы “Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары” боюнча 72 саат көлөмдөгү   квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөндүгүн тастыктаган сертификат.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru