Башталгыч класстар / Абыкова Г. Т.

 

Кызматы: башталгыч класс мугалими

Абыкова Гульнара Табылдиевна

 

 
 

 

Билими:

 

 

Жогорку

КЖПИнин педагогикалык факультетин 1983-жылы бщтщргён.

Иш тажрыйбасы:

 

 

1983-жылдан баштап азыркы профессорА.Молдокулов атындагы Улуттук компьютердик гимназияда эмгектенет.

Сыйлыктары:

 

 

1983-1994-ылга чейин мектеп ичинде 8 жолу «Ардак грамота» менен сыйланган

 

1994-жылы «Жыл мугалими» конкурсунун жеъщщчщсщ

 

1994-жылы бардык баскычтагы грамоталар менен ыйланган

 

1994-жылы «Эл агартуунун отличниги»  тёш белгиси менен сыйланган

 

ГорОнонун 4 жолу «Ардак грамотасы» менен сыйланган

 

Билим берщщ министрлигинин грамотасы менен сыйланган

 

Кыргызстан профсоюздар федерациясынын «Ардак грамотасы» менен сыйланган.

 

2004-жылкы «Окуу китептерин жакшыртуу» конкурсунун катышуучусу жана жеъщщчщсщ

 

УКГнын 4 жолу «Ардак грамотасы» менен сыйланган

 

№12 мектеп-лицеинин эки жылда 5 жолу «Ардак грамота» менен сыйланган

 

Башталгыч класстар конкурсунда Гран-Прини жеъип алган

 

«Туруш тиричилигинин коопсуздугунун негиздери» кенже класстар щчщн кошумча окуу китебинин автору

 

«Алифо» дептери 1,2 б. тех.редактор

 

«Алифо» китеби 1 класс рецензент

 

«Инсанат» басмасынын зам.директору болуп эмгектенген

 

Турмуш тиричилигинин коопсуздук негиздери 4-кл., 2-класстар щчщн дептерлеринин тщзщщчщсщ

 

УКГнын «Ардагер мугалими» тёш белгиси менен сыйланган.

 

Кыргыз Республикасы «Билим Ордо» мугалимдер фонду 2018-жылдын 4-октябрь эъ жогорку деъгээлде бааланып «Алтын медаль» менен сыйланган.

Квалификациясын жогорулатуу 

 

 

2004-2018 ге чейин  семинарга катышып, сертификаттарды алган

Компьютердик билим кёндщмщ:

Microsoft Word, Internet, Explorer

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru