Жетекчилик / Асанова М.Б.

 

Кызматы: Усулдук иштер боюнча директордун орун басары

Асанова Мелискан Биримкуловна

УКГнын информатика мугалими,

илимий-усулдук иштер боюнча директордун орун басары

 

Туулган жылы: 11.09.1974

Паспорттун сериясы: AN 1942692

Дипломдун №: ГВ90250

Билими: Жогорку

Аяктаган окуу жайы: И. Арабаев атындагы КМПУ

ЖОЖ ду аяктаган жылы: 1999-ж

Факультети: Физика-математика

Квалификациясы: Математика жана информатика окутуучусу

Стажы: 26

Категориясы: жогорку

Иш-тажрыйбасы: «Жоогазын» бала-бакчасында тарбиячы. (1991-1992-жж.). Бишкек шаарындагы педагогикалык колледжде окуп, башталгыч класстын мугалими деген адистикти артыкчылык диплом менен аяктаган. (1992-1994-жж.). И. Арабаев атындагы КМПУте окуп, математика-информатика мугалими адистигине артыкчылык диплом аяктаган(1994-1999-жж.). КМПУнун физика-математика факультетинин математиканы окутуунун технологиясы кафедрасынын аспиранты, илимий иштин үстүндө иштеген. (1999-2003-жж.). 1999-жылдан тартып Бишкек шаарындагы Улуттук компьютердик гимназияда математика жана информатика мугалими.  2007-жылдан тартып УКГда усулдук иштер боюнча директордун орун басары.

 

Сыйлыктары:

 

1.      Ардак грамота. «Жылт эткен жылдыздар» аттуу жаш мугалимдердин конкурсунун жеңүүчүсү. УКГ. 2001-ж.

2.      Грамота. Окутуу-тарбиялоо ишиндеги эң мыкты ийгиликтери үчүн. УКГ. 2003-ж.

3.      Грамота. Окутуу-тарбиялоо ишидеги үзүрлүү эмгеги үчүн. УКГ. 2005-ж.

4.      Грамота. «Жыл мугалими-2007» конкурсунун «Жыл мугалим-2007» номинациясынын жеңүүчүсү. 2007-ж.

5.      Ардак грамота. Билим берүү системасын өнүктүрүүдө, балдарды жана жаштарды окутуп-тарбиялоодо сиңирген эмгеги үчүн. УКГ. 2007ж.

6.      Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги. 2007-ж.

7.      КРнын «Ала-Тоо айымдары» коомдук экологиялык кыймылы. «Ала-Тоо айымы» төш белгиси. 2015-ж.

8.      Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы. 2016-ж.

 

 

Сертификаттары:

 

1.      Сорос фонду тарабынан «Сынчыл ой-жүгүртүү аркылуу окуу жана жазуу» программасынын сертификаты. 2002-ж.

2.      АБРдин проектиси боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин  сертификаты. 2002-ж.

3.      Глобалдык билим берүү  боюнча сертификат. 2005-ж.

4.      КББАнан Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда директордун орун басары үчүн «Мектепте окуу-тарбия процессин башкаруу» деген темада курстан өткөн. 2008-ж.

5.      КББАнан «Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда окутуунун активдүү методдору жана баалоо» деген темада курстан өткөн. 2015-ж.

6.      И. Арабаев атындагы КМУтин «Тарых жана социалдык экономикалык билимдерди окуп үйрөнүүдө компетенттүүлүктөрдүн калыптанышы» деген темада курстан өткөн. 2016-ж.

7.      КББАнан Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда директордун орун басары үчүн «Мектепте окуу-тарбия процессин башкаруу» деген темада курстан өткөн. 2016-ж.

8.      Башталгыч класстар үчүн стандарттар боюнча сертификат. 2017-ж.

9.      Кыргыз Республикасынын билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгү сертификат. 2017-ж.

 

Басма сөзгө жарыяланган эмгектери:

1.       Информатика сабагында графикалык операторлорду окутуунун технолгиясы. Кут билим сабак. 2002-ж №4, апрель.

2.       Сабак-азыркы билим берүү системасынын алкагында. Эл агартуу. 2005-ж, №3-4

3.       Азыркы учурдагы мектеп жашындагы балдардын ой-жүгүртүүсү. Эл агартуу. 2005-ж, №9-10

4.       «5-6-класстарга математика сабагын өтүүдө окутуунун жаңы технологиясын колдонуу». Кыргызский институт образования (материал международной научно-практической конференции) «Образование в XXI векеЖ ценность и перспективы». 2002-ж, часть 3

5.       «Математиканы окутуу-арифметикадан башталат». Кыргызский институт образования (материал международной научно-практической конференции) «Образование в XXI векеЖ ценность и перспективы». 2002-ж, часть 3

6.       «Математика сабагында окуучулардын интелектуалдык жактан өсүшү». Вестник. КГПУ им И. Арабаева. Формы и пути непрерывного педагогического абразования в Кыргызской Республике. Серия 3. Выпуск 2.

7.       «5-класстын окуучуларынын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүнүн технологиялары». Вестник. КГПУ им И. Арабаева. Формы и пути непрерывного педагогического абразования в Кыргызской Республике. Серия 3. Выпуск 2

8.       «Математика сабагында окуучулардын интелектуалдык жактан өсүшү». Вестник. КГУСТА. Бедность как социальное явление. Выпуск2(3). 2003-ж

9.       «Математиканы окутууда арифметиканын ролу». Вестник. КГПУ. Материал международной научно-практической конференции. Выпуск 1(2). 2001-ж

10.   «Access маалыматтар базасы жөнүндө түшүнүк» (сабактын планы). Эл агартуу. 2006-ж. №9-10

11.   «Windows АС орнотуу үчүн компьютерге коюлган талап». Шоокум журналы. 2016-ж.

 

Окуган докладдары:

 

1.       «Математиканы окутууда арифметиканын ролу».  КГПУ. Эл аралык конференциянын катышуучуларына. 2001-ж.

2.       Информатика сабагында окутуунун жаңы технологиялары. №38 мектеп. Шаардык семинар. Информатика мугалимдер. 2020-ж.

3.       «5-6-класстарга математика сабагын өтүүдө окутуунун жаңы технологиясын колдонуу». Кыргыз билим берүү институту. Эл аралык конференциянын катышуучуларына. 2001-ж.

4.       «Математиканы окутуу-арифметикадан башталат». Кыргыз билим берүү институту. Эл аралык конференциянын катышуучуларына. 2001-ж.

5.       «Математика сабагында окуучулардын интелектуалдык деңгээлинин өсүшү». КГУСТА. Эл аралык конференциянын катышуучуларына. 2003-ж.

 

6.       «5-класстын окуучуларынын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүнүн технологиялары». И. Арабаев атындагы КМПУ. Конференциянын катышуучуларына. 2004-ж.

7.       Сабак-азыркы билим берүү системасынын алкагында. Сорос фонду. Кыргызстандагы Америка Университети. Конференциянын катышуучуларына. 2005-ж.

8.       «Даанышман педагог - өрнөктүү устат». С. Байгазиевдин 70 жылдык мааракесине арналган илимий-практикалык конференция. 2016-ж.

9.       Excel  электрондук таблицасында маселелер иштѳѳ менен окуучуларды ѳз алдынчалуулукка үйрѳтүү. XXVI Республикалык педагогикалык окуу. 2017-ж.

10.    Электрондук окуу китептеринин жардамы менен окуучулардын өз алдынча билим сапатын жогорулатуу аркылуу билим берүү стандарттары  койгон талаптарды аткаруу. УКГнын илимий –практикалык конференциясы. 2018-ж.

 

Эмгектери:

  1. Асанова М. Бектенова Д, ж. б.  «Програмалоонун негиздери.» -Бишкек. 2003-ж.
  2. Асанова М, Бектенова Д. «MS DOS аракет системасы жана Norton commander программалык оболочкасы үчүн практикалык иштер.» 2004-ж.

3.      Асанова М. «Паскаль программалоо тили.» -Бишкек. 2004-ж. 95б.

  1. Асанова М. Паскаль программалоо тилин маселелердин жардамы менен үйрөнөбүз. –Бишкек.  2006-ж. 190б.
  2. Асанова М. Информатика предмети боюнча тест жыйнагы. -Бишкек. 2006-ж. 85б.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru