Кыргыз тили кафедрасы

Деркембаев Т.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Жангазиева Т.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Музаева Г.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Султанова Б.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Эргешова С.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Бейшенова Л.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Шабданова М.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Батыркулова А.

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru