Математика кафедрасы

Айылчиева А.

кафедра башчысы

Чатакова М.

математика мугалими

Наматова Т.

математика мугалими

Таштанбекова Г.

математика мугалими

Дардакеева А.

математика мугалими

Жумабаева Ж.

математика мугалими

Жуманалиева Г.

математика мугалими

Чоткараева А.

математика мугалими

Шаршеналиева Н.

математика мугалими

Иманкасымова Т.

математика мугалими

Кадыркулова З.

математика мугалими

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru