Тарых-география кафедрасынын декадасы

Өтүп бара жаткан 1-чейректин 14-26-октябрь аралыгында УИТМЛдин тарых-география кафедрасынын декадасы болуп жыйынтыкталды.

Анда, кафедрадагы мугалимдери тарабынан түзүлгөн графикке ылайык иш-чаралар болду.

                                              Бекитемин

                                                                                          Профессор А.Молдокулов атындагы

                                                                                                                       УИТМЛнин директору __________    М.У.Касымалиев

                                                                                        “____”  ______________ 2021-ж.

 

 

Профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык  технологиялар мектеп-лицейинин Тарых-география кафедрасынын 18.10.21-30.10.21-жылдын декадасы учурунда  өтүлүүчү ачык сабактары жана иш чаралары

Декаданын темасы: “Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз” Ч. Айтматов.

Максаты:  Тарых, география,  адам жана коом предметтерин окутуу процессинде окуучулардын тарыхка, коомго, жаратылышка болгон көз карашын калыптандыруу,

мурдагы жана азыркы окуяларга баа берүү менен дүйнө таанымын өстүрүү.

 

Мугалимдин аты жөнү

Сабактын темасы

Классы

Өтүлүүчү кабинети

Мөөнөтү

Сааты

Смена

1

Садыкова Б.Н.

Шайлоо демократиянын белгиси

11т2

306

27.10.2021

3-саат

1

2

Шамбетова К.К.

Топтор, топтор

 

9м3

302

25.10.2021.

3-саат

1

3

Осекова Д.У.

Батыш жана Борбордук Европа орто кылымдарда

10м4

104

26.10.2021.

2-саат

1

4

Саалаев Ө.Б.

Адам организиминдеринин мүмкүнчүлүктөрү

6-з

104

20.10.2021.

3-саат

2

5

Абдыгазиева Б.Т.

Европанын  географиялык абалы, өнөр жайы, айыл чарбасынын өзгөчөлүгү

11м4

301

26.10.2021.

4-саат

1

6

Зарнаева Н.Ж.

 

Саясий география

10т1

301

25.10.2021.

2-саат

1

7

Эсенканова Г.Б.

 

 СССРде тотолитардык режимдин калыптанышы

9м3

102

23.10.2021.

2-саат

1

8

Абдырахманова Э.Э.

Дүйнөнүн калкы. Рассалар

7-а

302

27.10.2021.

2-саат

2

9

Темирбекова А.Б.

Арабдар орто кылымдарда. Ислам дүйнөсү

7-ж

102

20.10.2021.

3-саат

2

10

Сейисова Г.Т.

Тектоникалык түзүлүш.  Байыркы муз каптоо

8м4

302

20.10.2021.

4-саат

1

11

Майрамбек к Айтурган

Монгол империясы

7-а

102

26.10.2021

2-саат

2

                                    Тарбиялык сааттар

 

Мугалимдин аты жөнү

Сабактын темасы

Классы

Өтүлүүчү кабинети

Мөөнөтү

Сааты

Смена

1

Абдыгазиева Бактыгүл

Ийгиликтин алгачкы душманы жалкоолук

11м1

301

22.10.2021

7-саат

1

2

Осекова Динара

Максат жана максатка умтулуучулук

6-д

104

26.10.2021.

0-саат

2

3

Зарнаева Назгүл

Боорукердикте  жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй бол

5-г

301

25.10.2021.

0-саат

2

4

Эсенканова Гүлкайыр

Улуу кичүүгө мамиле

9т2

102

18.10.2021.

6-саат

1

5

Абдырахманова Эрмек

Максат жана максатка умтулуучулук

302

28.10.2021.

0-саат

2

6

Сейисова Гүлнара

Ачуу душман, акыл дос

7-ж

302

18.10.2021.

0-саат

2

7

Темирбекова Алина

Сабак аткаруу системасын  түзүңүз

8т1

102

28.10.2021.

6-саат

1

 

Иш чаралар

1

И.Раззаков үй -музейине саякат

 (9- класстар)

Эсенканова Г.Б. Байболотова И.Т.

22.10.2021

13.00

2

Зоомузейине саякат

 (8-класстар)

 Сейисова Г.Т

22.10.2021

13.00

3

ВУЗдар менен байланыш жасоо И.Арабаев  КМУ (11-класстар)

Абдыгазиева Б.Т.

 

22.10.2021

13.00

4

“Акыл таймаш”. Окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү.   Конкурс.

 (7-класстар аралык)

Майрамбек к А

Темирбекова А, Сейисова Г, АбдырахмановаЭ

 

29.10.2021

 

12.30

5

Ата-Бейит мемориалдык комплексин тааныштыруу (11-класстар)

Осекова Д.У. Садыкова Б.Н. Шамбетова К.К.

Байболотова И.Т.

29.10.2021

11.00

6

“Тарых  предметин окутуудагы жаралган көйгөйлөр” (Доклад)

Темирбекова А.Б.

29.10.2021

           12.30

7

“КРнын тышкы экономикасына баа берүү” (Доклад)

Сейисова Г.Т.

29.10.2021

12.30

8

Кафедра мугалимдеринин 5-жыл ичинде аткарган иши жана темасы боюнча тегерек стол

Тарых-география кафедрасынын мугалимдери.

 

30.10.2021

 

12.30

  Кафедра башчысы: Эсенканова Г.Б

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru