ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУУ ПРОЦЕССИН САНАРИПТЕШТИРҮҮ УЧУРДУН ТАЛАБЫ

 

ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУУ ПРОЦЕССИН САНАРИПТЕШТИРҮҮ УЧУРДУН ТАЛАБЫ

2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында Билим берүүнү өнүктүрүү программасынын милдеттери жана индикаторлору туруктуу өнүктүрүү максаттарынын (ТӨМдүн) жаңы аныкталган индикаторлорун, ошондой эле прогресске мониторинг жүргүзүү боюнча максаттуу көрсөткүчтөр, чыгымдар жана милдеттенмелер менен катар сектор үчүн узак мөөнөттүү максаттарга жана стратегиялык багыттарга жетишүүнү колдоо боюнча механизмдер жана иш-чаралар баяндалган тиешелүү иш-аракеттер пландарын даярдоодо Билим берүү министрлиги тарабынан конкреттүү багыттары иштелип Республикалык август айындагы педагогикалык кенешмеде Билим Берүү министри Б.Д. Купешев тарабынан ар бир билим берүү мекемелерине, жалпы педагогикалык коллективдерге жана жетекчилерге этаптар боюнча аткарылуучу жумуштардын мазмундары такталып берилди.

Бул милдеттердин ичинен жалпы орто билим берүүчү мектептердин алдына коюлган эң негизги милдеттердин бири төмөндөгүдөй мазмунда:

3. Технологияларды өнүктүрүү - санариптештирүү. Жаңы технологияларды өнүктүрүү жаңы технологиялардын потенциалын өздөштүрүүнү, санариптик көндүмдөргө окутууну талап кылат. Ушуга байланыштуу билим берүү системасынын алдында окутуучулардын жана окуучулардын арасында компьютердик сабаттуулукту жогорулатуу, санариптик технологияларды эске алуу менен билим берүү инфратүзүмүн өнүктүрүү, өзгөрүп туруучу технологиялык чөйрө аркылуу аралыктан жана башка формада билим берүүнү күчөтүү зарылдыгы жогорулайт.

Мына жогорудагы көрсөтүлгөн  (3) багыт боюнча профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде 2017-2021, 2021-2022 окуу жылдарында окуу процессин санариптештирүү багытында кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы туурасында баяндап кетелик.

2017-жылдын ноябрь айынан баштап УИТМЛ окуу процессине электрондук китептерди SunRav информациялык системасынын жардамы менен Бишкек шаарынын жалпы билим берүүчү мектептеринин арасынан биринчилерден болуп электрондук китептерди түзүп окуу процессинде колдоно башташты.

Электрондук китептер – окуучулардын өз алдынча иштеп билимин өнүктүрүүгө багытталган электрондук окуу материалы болуп саналат.

Алгач SunRav информациялык системасында электрондук окуу китептерин түзүүнүн ыкмаларын атайын курс уюштурулуп мектеп-лицейинин мугалимдерине үйрөтүү процесси жүргүзүлдү.

Ошентип, мугалимдерди электрондук окуу китептерин түзүүгө үйрөтүү жана түзүп баштоо этабы 2017-2018 окуу жылында башталды. Алгач мугалимдердин компьютерде иштөө деңгээли кандай экендигин аныктап алып андан кийин курстарды уюштуруп практикалык түрдө үйрөтүү жумуштары аткарылды. Кыргызстан ГАЗпром компаниясынын жардамы менен 2018-жылы 20 компьютер коюлуп, атайын мультимедиялык лаборатория ачып электрондук китептерди предметтер боюнча түзүп активдүү иштеп баштадык. Алгач табигый илимдер багытындагы предметтер боюнча түзүлдү. 2018-2019-окуу жылында 20 окуу китебин мугалимдердин жардамы менен түзүп бүтүрдүк. Негизги максат стандарттын негизинде түзүлгөн окуу китептеринин электрондук вариантын SunRav системасына киргизип дагы кошумча ар бир сабакка керек болгон презентацияларды, аудио, видео материалдарды рационалдуу пайдалануу жана ар бир теманын мазмунуна ылайыкталган предметтер боюнча тесстерди түзүп чыгып системага киргизүү жумуштарын аткаруу болду.

Биринчилерден кыргыз тилдүү мектептерде электрондук окуу китептерин түзүп окуу процессинде колдонуп баштадык.

Азыркы учурда учурда мектеп-лицейибизде 3219 окуучулар математикалык (математика, физика, информатика), табигый (химия, биология) профилдери боюнча тереӊдетилип окутулат.

2019-2020 окуу жылында мектеп предметтер боюнча 42 электрондук китеп түзүлүп окуу процессинде колдонулуп окутула баштады.

Электрондук окуу китептерин түзүп колдонуунун негизги максаты – окуучуларды өз алдынча окууга багыттоо менен билим сапатын көтөрүү болуп саналат.

Азыркы убакта УИТМЛ “Акылдуу мектеп” проектиси боюнча физика, химия кабинеттерине окуу эмеректери алынды, дээрлик бардык окуу класстарына видеобайкоолор орнотулду.

2019-2020-окуу жылынын III чейрегинин аягында дүйнөдө тараган таажы вирусу COVID-19 келгендигине байланыштуу, окуулар токтотулду.  IV чейрек 8-апрелден тартып окуулар on-line жана дистанттык негизде жүргүзүлүп, мугалимдер тарабынан classroom, мультиурок, Якласс, zoom, ж.б. программалардын негизинде кайтарым байланыштар жүргүзүлдү. 

Мындан сырткары мектеп-лицейдин 33 мугалими: кыргыз тили, химия, физика, информатика, дене тарбия, математика (алгебра жана геометрия), башталгыч класстарга кыргыз тилинен, тарых предметтеринен (баары - 210 саат) ЭлТР телевидениясы тарабынан видео-сабактарга тартылып, жалпы республиканын окуучулары үчүн көрсөтүлдү. Мына ушул онлайн окутуу 2020-2021 окуу жылында да улантылды.

2020-2021-окуу жылынын I чейрегинде теле-сабактарга:

 • Физика - 5 мугалим (40саат),
 • математика - 9 мугалим (56 саат),
 • башталгыч класс - 3 мугалим (34 саат),
 • кыргыз тили жана адабияты -3 мугалим (16 саат),
 • химия – 2 мугалим (24 саат).

Баары- 22 мугалим (170 саат).

 

2020-2021-окуу жылынын II чейрегинде теле-сабактарга:

 • Физика - 4 мугалим (37саат),
 • математика - 9 мугалим (56 саат),
 • башталгыч класс - 1 мугалим ( 12 саат),
 • кыргыз тили жана адабияты -4 мугалим (22 саат).
 • Химия – 2 мугалим (32 саат)

Баары- 20 мугалим (159 саат).

 

2020-2021-окуу жылынын III чейрегинде теле-сабактарга:

 • Физика - 5 мугалим (54 саат),
 • математика - 9 мугалим (71 саат),
 • башталгыч класс - 1 мугалим ( 15 саат),
 • кыргыз тили жана адабияты – 5 мугалим (31 саат).
 • Химия – 2 мугалим (32 саат)

Баары- 22 мугалим (203 саат).

 

2020-2021-окуу жылынын IV чейрегинде теле-сабактарга:

 • Физика - 5 мугалим (45 саат),
 • математика - 9 мугалим (59 саат),
 • башталгыч класс - 1 мугалим ( 15 саат),
 • кыргыз тили жана адабияты -4 мугалим (28 саат).
 • Химия – 2 мугалим (32 саат)

Баары- 21 мугалим (179 саат).

Жыл ичинде 21 мугалим 711 саат сабак өтүштү.

Мектеп-лицейинде бардыгы предметтер боюнча 92 окуу электрондук китептер түзүлүп Кыргыз Телекомдун серверине жайгаштырылган. Бардык электрондук китептерди региондордун мектептери төмөндөгү интернет булактарынан карап эркин түрдө пайдаланып жатышат. Дареги: https://edu-nlsit.jet.kg/ , https://oku.edu.gov.kg/ky/ SunRav шилтемесинен.

Аралыктан окуу мезгилинде 33 мугалим предметтер боюнча Видеосабактарды тартууга катышышты.

Ушул мезгилде УИТМЛде төмөндөгү багыттар боюнча иш жүгүзүлүп жатат:

1. Мектептеги Информатика предметин окуу класстарында компьютердик техника менен камсыз кылуу бардыгы 4 компьютердик класстын компьютерлери 2010-жылы чыгарылып, эскиргендиктен жакында алмаштырылат;

2. Мектепти жогорку ылдамдыктагы интернет булактарына туташтыруу жана сервердик борборлорду уюштуруу боюнча Кыргыз Телеком – эки жогорку ылдамдыктагы оптволокно түйүнү, HOME LINE эки жогорку ылдамдыктагы оптволокно түйүнү иштеп жатат;

3. 2018-2019 окуу жылынан баштап Коопсуз мектеп долбоорунун негизинде турникеттерди иштеттүү ишке киргизилген;

3. 2019-2020 окуу жылынан баштап мектеп ичиндеги Видео көзөмөлдөө ишке киргизилди (32 видео байкоо түзүлүштѳрү орнотулган, “Акылдуу мектеп” долбоору боюнча 2021-2022 окуу жылында 80 видеобайкоо түзүлүштөрү орнотулду); Интернет булактары жана мектеп-лицейиндеги видеокөзөмөлдөө түзүлүштөрү үчүн “СЕРВЕРдик борбор” түзүлүп иштеп жатат;

4. 2017-жылдан баштап 2021-жылга чейин Негизги окуу предметтери боюнча SunRav информациялык системасында электрондук окуу китептерин түзүү бардыгы 92 окуу электрондук китептери түзүлүп окуу процессинде колдонулуп жатат;

5. Табигый илимдер багытындагы предметтер боюнча мугалимдер Видео онлайн сабактарды иштеп чыгууга жана билим берүү порталдарын уюштурууга активдүү катышып жатышат.

6. 2019-2020 окуу жылында Электрондук мектеп информациялык системасын ишке киргизүү (Электрондук журнал “ЭЛЖУР”, электрондук күндөлүк) толук апробациядан өттү).

7. 2020-2021 окуу жылында “Электрондук мектеп” информациялык системасы (ЯКЛАСС) окуу процессине толугу менен пайдаланып билим сапатын жогорулатууда жана окуучуларды ѳз алдынча иштѳѳгѳ үйрѳтүүдѳ зор салымын кошуп жатат. ЯКласс электрондук мектеп информациялык системасы кадимки традициялык окуу процессин автоматташтыруу болуп саналат.

 

 

Кыргыз тилинде 65 окуу электрондук китептери ЯКласс информациялык системасына киргизилген. Мында мугалим окуучуга предметтер боюнча тапшырмаларды берет. Окуучулар тапшырмаларды ЯКласс системасына кирип аткаргандан кийин система өзү берилген жоопту баалап электрондук журналга түшүрөт. Мына ошентип окуу процессин онлайн режиминде өтүүгө жакшы шарт түзүлөт. Өз алдынча предметтерди окуу учурундагы