Жетекчилик

Касымалиев Муратбек Усонакунович

Директор

Азим Жеңиш уулу

Информациялык-коммуникативдик технологиялар боюнча директордун орун басары

Кожомбердиева Айнура Аляскаровна

Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Байзакова Г. Л.

ОТИ боюнча директордун орун басары (5-7-кл.)

Жунусакунова М. Т.

ОТИ б-ча директордун орун басары (1-4-кл.)

Асанова М.Б.

Усулдук иштер боюнча директордун орун басары

Табалдиева Н. Т.

ТИ боюнча директордун орун басары

Иманкасымова Т. К.

Класстан тышкаркы иштерди уюштуруучу

Максутов Арстанбек Максутович

Чарба иштери боюнча директордун орун басары

Кармышева А. А.

Башкы бухгалтер

Бекматова Назгул Кудаяровна

Жатакана башчысы

Болотбекова Нуриза Жеңишбековна

психолог

Абралиев Э. Р.

Мультимедия лаборатория башчысы

Ибрагимов Жайнак Усенович

Информациялык системалар боюнча адис

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru