Жарыялар

# Аталышы кошулган датасы
1 УЛУТТУК КОМПЬЮТЕРДИК ГИМНАЗИЯнын мугалимдерин (кызматкерлерин) ИКТ-компетенттүүлүгүн баалоо 04-Май, 2018-ж.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru