Жетекчилик / Азим Жеңиш уулу

 

Кызматы: Информациялык-коммуникативдик технологиялар боюнча директордун орун басары

РЕЗЮМЕ

1.

Ф. А. А.:

Жеңиш уулу Азим

2.

Туулган жылы:

02/10/1975-ж.

3.

Улуту

Кыргыз

4.

Үй-бүлөсү

Үй-бүлөлүү,  3 баланын атасы

5.

Жеке дареги

Бишкек ш., 5-мкрн, №15-үй, 43-кв.,

тел.:(+996777)009377, (+996700)093770.

jazim@mail.ru

6.

Билими:

1993-ж. 1997-ж. чейин

Жогорку,

И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети. «Информатика ж/а математика мугалими» адистигин алган (Артыкчылык диплому).

7.

Башка сертификаттары:

 

 

2000-ж.

Ж.Баласагын атындагы КУУ. ИЭТН боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курсу

                                                                (Сертификат).

 

2003-ж.

СОРОС-Кыргызстан фонду.

«Сынчыл ойломду окуу ж/а жазуу аркылуу өнүктүрүү» курсунан өткөн                (Сертификат).

 

2003-ж.

InfoCenter+

Web design  программасы боюнча курсту окуган

                                                                 (Сертификат)

 

2005-ж.

КРнын БжИМ ж/а ЮНИСЕФ

«Глобалдык билим берүү» программасы боюнча курстан өткөн.                                       (Сертификат)

 

2007-ж.

«Экинчи билим берүү долбоору» боюнча «Куррикулумду, окуу китептерин, окуу материалдарын жана баалоо системасын модернизациялоо», 1-4-кл.

                                                                    (Сертификат)

 

2008-ж.

МОНТАНА Университети (АКШ)

«Экинчи билим берүү долбоору» Окуу китептери ж/а куррикулум» программасы боюнча курсту бүтүргөн          

                                                                         (Диплом)

 

2008-ж.

«Экинчи билим берүү долбоору» боюнча «Куррикулумду, окуу китептерин, окуу материалдарын жана баалоо системасын модернизациялоо», 5-9-кл.

                                                                    (Сертификат)

 

2009-ж.

КББА

«Педагогикалык кадрлардын билим жогорулатуу» курсу                                                          (Сертификат)

 

2009-ж.

АӨБнын «Экинчи билим берүү долбоору» боюнча «Куррикулумду, окуу китептерин, окуу материалдарын жана баалоо системасын модернизациялоо», 10-11-кл.

                                                                    (Сертификат)

 

2009-ж.

 

 

 

 

2011-ж.

2014-ж.

 

USAIDдин

«Сапаттуу билим» долбоору

Тренерлер үчүн Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курсу

                                                             (Сертификат)

IREX «Заманбап сабактардын пландары»

КББА. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курсу                                   (Сертификат)

 

2018-ж.

ФПОИ, «Билим булагы»

5-9-кл. Мультимедиялык комплекстерди түзүү боюнча билим берүүчү ачык ресурстары                                   

                                                                    (Сертификат)

 

2019-ж.

РФ ЖББМ, В.П.Астафьев атын. КМПУ

“Билим берүү кластери ж/а тармактык информациялык технологиялар”

                                                                    (Сертификат)

 

2019-ж.

USAIDдин

«Бирге окуйбуз» долбоору

Тренерлер үчүн Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курсу

                                                                  (Сертификат)

 

8.

Сүйлөгөн тилдери:

 

 Кыргыз тили - (эне тили)

Орус тили - эркин

Англис тили  - сөздүк менен

9.

Сыйлыктары, ийгиликтери:

 • УКГнын (1999-ж.)  ж/а Бишкек шаардык Билим берүү Башкармачылыгынын бир нече жолку ГРАМОТАСЫ.                                              (2000-ж.)
 • “Жыл мугалими-2003” Республикалык конкурсунун Лауреаты ж/а ”Каада-салт, новаторлук ж/а  технологиялар” номинациясынын жеңүүчүсү.  

                                                                            (2003-ж.)

 •  “Компьютерде иштөөнүн негиздери” окуу колдонмосунун автору, I-бөлүм, II-бөлүм

                                                                  (2000, 20002–ж.)

 • УКГда Информатика предмети боюнча Окуу программасынын авторлошу                       (1998-ж.)
 •  «Сынчыл ойломду окуу ж/а жазуу аркылуу өнүктүрүү» программасы б/ча тренер         (2006-ж.)
 • «Глобалдык билим берүү (Ачык мектеп)»                     програмасы боюнча (УК) Улуттук команданын мүчөсү                                                             (2005-ж.)
 • КРнын БжИМ алдындагы окуу китептерин экспертизалоо боюнча команданын мүчөсү (2002ж)
 • КРнын БжИМнин ыраазычылык барагы    (2003-ж.)
 • КРнын Билим берүүнүн Отличниги        (2006-ж.)
 • КРнын Билим берүүнүн ГРАМОТАСЫ (2013-ж.)
 • Окуучуларынын информатика предмети боюнча олимпиадалардагы жетишкендиктери:

1998-99-о.ж.,, III-орун шаардык  олимпиадада ж/а II-орун республикалык  олимпиадада;

1999-00-о.ж., III-орун шаардык  олимпиада ж/а IV-орун республикалык олимпиадада;

2000-01-о.ж., II-орун шаардык олимпиада, II-орун республикалык олимпиадада ж/а Эл аралык олимпиаданын катышуучусу (Түштүк Корея);

2004-05-о.ж., I-орун шаардык олимпиада ж/а  III-орун республикалык олимпиадада;

2005-06-о.ж., I-орун шаардык  олимпиада, II-орун республикалык олимпиадада;.

2006-07-о.ж., I-орун шаардык олимпиада, I-орун республиканскалык олимпиадада;

2007-ж. Эл аралык олимпиаданын катышуучусу  (Хорватия).

2008-09-о.ж., I-орун щаардык олимпиадада.

2009-10-о.ж., I-орун шаардык олимпиада…

Свердлов райондук администрациясынын                                                       «Ардак грамотасы»                                         (2011-ж)

Нарын обл., Нарын району,, Актан Тыныбек  о/м “Интерактивдүү окутуунун методдору жалпы бирим берүү мектептеринин шартында”

Ыраазычылык каты                                        (2015-ж.)

 

 

2018-19-окуу жылы, КР Жогорку Кеңешинин

“АРДАК ГРАМОТАСЫ”                                (2019-ж.)

 

 

Публикациялары:

«Кутбилим - сабак» газетасы, «Алдыңкы делинген окутуунун технологиялары - окутуу процессинде»                                                     

                                                                             (2002-ж.)

«Мектеп-школа» журналы, Информатика предмети боюнча 10-11-кл. үчүн сабактын планы           (2009-ж.)

11.

Ишмердиктери:

1997-ж. 2018-ж. чейин

Улуттук компьютердик гимназия, Компьютерлештирүү боюнча директордун орун басары;

 

1998-ж. 2003-ж. чейин

Информатика предмети боюнча шаардык олмипиаданын мүчөсү;

 

1999-ж. 2011-ж. чейин

И. Арабаев атындагы КМУнин ККД ж/а КЖИнун МАКнын төрагасы;

 

1999-ж. 2000-ж. чейин

Ж. Баласагын атындагы КУУнин алдындагы физика-математикалык лицейде информатика мугалими;

 

2002-ж.

7-11-класстардын информатика предметин тереңдетип окутуу программасын иштеп чыгууга катышкан;

 

2003-ж. 2004-ж. чейин

КМАКжТУ алдындагы ЖИТИнин информатика предмети боюнча ага окутуучусу;

 

2003-ж.2006-ж. чейин

УКГда «Сынчыл ойломду окуу жана жазуу аркылуу өнүктүрүү (Сорос-КЫРГЫЗСТАН)» программасы боюнча устакананын демилгечиси

 

2004-ж. 2007-ж. чейин

«Ачык мектеп (Глобалдык билим берүү, ЮНИСЕФ)» долбоорунда Улуттук команда мүчөсү;

 

2003-ж.

Бишкек шаарынын Свердлов райондук Информатика предмети боюнча олмипиаданын төрагасы;

 

2003-ж.

КРнын БиИМ уюштурган көчмө семинарда Талас областынын Информатика мугалимдерине семинар өткөргөн;

 

2004-ж.

КРнын БиИМ уюштурган көчмө семинарда Ош областынын Информатика мугалимдерине семинар өткөргөн;

 

2006-ж. 2007-ж. чейин

И. Арабаев атындагы КМУнин алдындагы ЖИТИ ага окутуучу;

 

2007-ж. 2010-ж. чейин

I-компонент, «Айылдык билим берүү» Билим берүү долбоорунда Улуттук тренер;

 

2007-ж. 2011-ж. чейин

«Экинчи билим берүү долбоору» «Куррикулумду, окуу китептерин, окуу материалдарын жана баалоо системасын модернизациялоо» негизги топтун мүчөсү, тренер;

 

2009-ж. 2011-ж. чейин

«Сапаттуу билим» (ЮСАИД) долбоорунун мобилдүү тренери.

 

2017-ж. 2019-ж. чейин

«Бирге окуйбуз» (ЮСАИД) долбоорунун улуттук

тренери.

 

2018-ж. 2019-ж. чейин

Проф. А. Молдокулов атындагы УИТМЛде,

Жалпы ийримдер ж/а Атайын курстар боюнча жетекчиси, информатика мугалими

 

2019-ж. баштап

Проф. А. Молдокулов атындагы УИТМЛде,

Информациялык-коммуникативдик технолоиялар боюнча директордун орун басары, информатика мугалими.

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru