Жетекчилик / Ибрагимов Жайнак Усенович


резюмени окуу

 

Кызматы: Информациялык системалар боюнча адис

Туулган күнү, айы, жылы, жери: 12.01.1985,

 Нарын облусу, Ак-Талаа  району,  Баетов айылы;

Улуту: кыргыз

Үй бүлөлүк абалы:  үй бүлөлүү, 2 уулдун атасы;

Жашаган жери: Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 68-үй, 63-бат

Байланыш телефону: моб. Тел:              +996 777 701 706

                                                                       +996 706 555 636 W/A

Электрондук почтасы:        jaynakjaynak@gmail.com;

Билими:                                        Жогорку;

2004 – 2009-ж.    Нарын мамлекеттик университети

Факультети        Жаңы маалыматтар технологиясы, Экономика жана Башкаруу

Адистиги              Маалыматты иштетүүнүн автоматташтырылган системалары жана башкаруу.

Квалификация Инженер – программист

Кошумча билими: Аспирант

2018-ж                    И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Факультет            Педагогика. 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы

Тема: «Орто мектептин мугалимдеринин информациялык– коммуникациялык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун уюштуруучулук – педагогикалык шарттары»

Билимин жогорулатуу курстары:

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана имлим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан өткөрүлгөн «Окуутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары» программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттөгү дасыгууну жогорулатуу курсунан өттү.
 2.  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана имлим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан өткөрүлгөн «Информатиканы окутуунун теориясы жана методикасы» программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттөгү дасыгууну жогорулатуу курсунан өттү
 3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана имлим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан өткөрүлгөн «Сабактан тытшкары окуу ишмердүүлүгү: Социалдык долборлоо» программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска мөөнөттөгү дасыгууну жогорулатуу курсунан өттү

 

Катышкан илимий-практикалык конференциялар:

 1. 2020-жылдын 31-январы. Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Кыргыз Ресаубликасынын Эл мугалими, КР Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КР УИАнын мүчө-корреспонденти, КББАнын академиги, Эл аралык социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги(Москва ш.), педагогика илимдеринин доктору, профессор Бекбоев Исак Бекбоевичтин 90 жылдыгына арналган «Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясы.
 2. 2019-жылдын 27-марты. Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.  Илимий-практикалык конференция, “Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына арналган: “Кыргыз Республикасынын регионалдык тарыхы инсандардын элесинде. Фергана өрөөнү. Алымкул Асан уулу-мамлекеттик лидержана көрүнүктүү инсан”
 3. 2019-жылдын 26-апрели. Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин имаратында В.П. Астафьев атындагы Красноярск Мамлекеттик педагогикалык университетинин “Образовательные класстеры и сетевые информационные технологии” деген темада Эл аралык, илимий-практикалык конференция

 

Окуган докладдары:

 1. 2020-жылдын 31-январы. Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Профессор А.Молдокулов атындагу Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи. Кыргыз Ресаубликасынын Эл мугалими, КР Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КР УИАнын мүчө-корреспонденти, КББАнын академиги, Эл аралык социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги(Москва ш.), педагогика илимдеринин доктору, профессор Бекбоев Исак Бекбоевичтин 90 жылдыгына арналган «Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясы.

 

Катышкан семинарлар, сертификаттар, сыйлыктары:

 1. 2020-жылдын 31-январы. Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Кыргыз Ресаубликасынын Эл мугалими, КР Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КР УИАнын мүчө-корреспонденти, КББАнын академиги, Эл аралык социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги(Москва ш.), педагогика илимдеринин доктору, профессор Бекбоев Исак Бекбоевичтин 90 жылдыгына арналган «Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясындагы мазмундуу доклады окуган.
 2. 2020- жылдын 4-марты Профессор А.Молдокулов атындагу Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи күнүнө карата 2019-2020-окуу жылында мектеп-лицейинин окутуу-тарбиялоо процессинде кошкон жигердүү салымы үчүн Ардак гоамотасы.
 3. Мугалимдердин кесиптик майрамына карата окуучуларга татыктуу тарбия жана терең билим берүүдөгү ийгиликтери үчүн Профессор А.Молдокулов атындагу Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин Ардак гоамотасы.
 4. 2019-жылдын 10-ноябрынан 25-ноябрына чейин тажрыйба алмашуу программасы менен профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин окуучуларын Европанын Нидерланды мамлекетине жетектеп алып барып келген.
 5. 2019-жылдын 26-сентябры. Бишкек шаары, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин имаратында өткөрүлгөн “Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта “Стемфорд” в шклах с русским языком обучения за рубежом” аттуу көчмө семинарга катышкан.
 6. 2018-жылдын 5-декабры. Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сорос фонду. Республикалык семинар: “Информатика” предметин тереңдетип окутуучу мектептерде 5-6-класстар үчүн “Информатика” предмети боюнча стандартты жана окуу-усулдук комплексти апробациялоо боюнча пилоттук мектептердин мугалимдери үчүн семинар.
 7. 2017-жылы “Өрт коопсуздугу борбору” ЖЧК уюштурган “Мекемедеги өрт коопсуздугу” программасы боюнча өрт-техникалык коопсуздугунун минимуму курсу
 8. “Перемена” Инновациялык билим берүү борбору коомдук фонду уюштурган “Конфликтүүлүктү төмөндөтүү боюнча жаштардын желеси” аттуу семинар

Апробациядан өткөрүү стажы:

 1. "Сорос-Кыргызстан" Фонду тарабынан 2018-жылы чыгарган Информатика 5-6 класс китеби. Авторлор: А.Беялев, И.Цыбуля, Н.Осипова, У.Мамбетакунов. 2018-2019-окуу жылында апробациядан өткөргөн

Тилдерди билүүсү:

Кыргыз тили – эне - тили

Орус тили – жакшы

Англис тили - жакшы

Түрк тили – жакшы

Иш тажрыйбасы:

2018-ж. бери             А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи

Кызматы                     Информатика мугалими, Информациялык системалар боюнча адис

 

2013-2017-ж.             Жеке ишкер

 

2011-2012-ж              Юстиция министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгы

Кызматы:                    Инженер-программист, чарба башчысы

 

2010-2011-ж.             Ч.Айтматова атындагы Бишкек кыргыз-түрк лицей

Кызматы:                    Инженер-программист.

 

2008-2009-ж              Ак-Талаа районунун Чолок-Кайың айылынын Б.Календеров атындагы орто мектеби

Кызматы:                    Информатика жана англис тили мугалими

2007 – 2008-ж           Нарын шаарындагы В.П.Чкалов атындагы №1 орто мектеби

Кызматы:                    IT адиси жана ИЭТН мугалим

 

2005- 2006-ж            Нарын ш. көз карандысыз “Тениртоо” радиосу

Кызматы:                    Оператор

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru