Жетекчилик / Болотбекова Нуриза Жеңишбековна


резюмени окуу

 

Кызматы: психолог

Резюме

Болотбекова Нуриза Жеңишбековна

(Bolotbekova Nuriza Jenishbekovna)

Туулган датасы:     06.02.1982

Туулган жери:   Чуй областы  Панфилов району Киров айылы   Ѳмүрбай кѳчѳсү  67 үй

Жашаган дареги: Бишкек шаары Гульчинский кѳчѳсү 8 үй

                                             Байланыш телефону: 0507 (554) -75-77-55

                                             E-mail: bjnur@mail.ru

Билими :  жогорку  1999 – 2004 И. Арабаев атындагы КМПУ  Клиникалык психология багыты  

Адистиги Клиникалык  психолог

Стажы: 12 жыл  

Иш тажрыйбасы:    2004-2008 №69  Т. Сатылганов атындагы окуу-тарбия комплекси

                                     2008 жылдан бери Профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп- лицейи   

Кызматы:    Мектеп психологу

Сертификаттары: -  2012 ж. Кыргыз Билим Берүү Академиясы  (билимин жогорулатуу)

                          Мектеп психологунун теориялык жана практикалык иштери;

                          -  2018 ж. Эл аралык мектеп программасы  «Как сбываются и разбиваются               мечты»;

                          - 2020 ж. Кыргыз Билим Берүү Академиясы  (билимин жогорулатуу)

                          Мектеп психологунун теориялык жана практикалык иштери;

 

Сыйлыктары:    - 2011 ж. Улуттук компьютердик гимназиянын грамотасы;

                             - 2011 ж. Свердлов райондук администрациясынын ардак грамотасы;

                            - 2012 ж. «Ала-Тоо айымдары» коомдук экологиялык кыймылынын ардак

                               грамотасы жана   2015 жылы  медалы;

                            - 2015 ж. Улуттук компьютердик гимназиянын грамотасы;

                            - 2016 ж. «Ала-Тоо айымдары» коомдук экологиялык кыймылынын ардак

                              грамотасы; ;

                            - 2016 ж. Свердлов райондук администрациясынын ардак грамотасы;

                            - 2018 ж. Улуттук компьютердик гимназиянын грамотасы;

                            - 2018 ж. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА

                             ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН АРДАК ГРАМОТАСЫ;

                             - 2020 ж. Профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык

                              технологиялар мектеп-лицейинин грамотасы.

 

Профессионалдык кѳндүмдѳрү:

                             - Компьютер менен ѳз алдынча иштѳѳ;

                           -  Тренинг жана семинарларды ѳтүү кѳндүмдѳрү;

                           - Психологиялык методдорду жана ыкмаларды туура колдонуу.

Функционалдык милдеттери:

                            - ар кандай кѳйгѳйлѳрдѳ тестирлѳѳнү жүргүзүү;

                            - окуучулардын кесипке багытын аныктоого багыт берүү;

                            - ар кандай суроолор боюнча индивидуалдуу кеңеш берүү;

                            - керектүү документацияны туура алып баруу.

Жеке сапаттары:  Жоопкерчиликтүү, пунктуалдуу, компетенттүү, байкагыч, чыдамкайлык, балдар менен туура тил табышуу, уюштургуч.

Кошумча маалымат:

Үй- бүлѳлүк абалы:  никелүү 4 баланын энеси.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru