Окуучуларды 1-класска кабыл алуу

 1. Жалпы жоболор
  1. УИТМЛ-мамлекеттик билим берүү мекемеси болуп саналат.

Мектеп-лицейи Кыргыз Республикасынын «Билим берүү» жөнүндө мыйзамынын, УИТМЛдин Уставынын, ошондой эле КР «Билим берүү» министирлиги тарабынан аккредатция жана лицензиялоо жөнүндө берилген күбөлүктүн УИТМЛдин Жобосунун негизинде, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлигинин

18-июль 2006-жылдын №470/1 буйругуна ылайык иш алып барат.

2021-2022-окуу жылынын аягында ангемелешүү аркылуу кабыл алуу жүргүзүлөт.

 1. Мектеп-лицейинин Уставына ылайык жыл сайын 1-класстарга кабыл алуу жүргүзүлөт.

Класстарга комплектөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт.

 • 6-7 жаштагы балдар кабыл алынат
 • Кабыл алуу 9.00саат 17.00 чейин уюштурулат. Тандоо АҢГЕМЕЛЕШҮҮ аркылуу конкурстук негизде жүргүзүлөт.  
 • Аңгемелешүү белгиленген убакытта саат 8.00дөн башталат
 • 1-класска тандоодогу талаптар:
 • Жашы (6-7)
 • Тааныштыруу (өзүн-өзүн тааныштыруу, үй-бүлөсү, бир туугандары, жашы, жашаган жери)
 • Тамгаларды тааныганы
 • Сөздөрдү окуй алат
 • Тамгаларды жаза алат
 • Цифраларды тааныйт, жаза алат
 • 1-10 чейинки сандарды кошуу, кемитүү (оозеки)
 • 1-10 чейинки сандарды жазуу
 • Сүрөт боююнча сүйлөм түзө алуу, айтып берүү
 • Түстөрдү ажырата билүүсү
 • Геометриялык фигураларды таанып билүүсү

Тандоодогу талаптардан өткөн окуучулар төмөнкү документтердин негизинде кабыл алынат (Документтерди кабыл алуу аңгемелешүүдөн өткөн күндөн баштап кабыл алынат):

 1. Ата-энесинин арызы
 2. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (ИНН)
 3. Жашаган жери тууралуу справка (үй-бүлөсү тууралуу справка)
 4. 3х4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт
 5. Медициналык справка № 026 таризиндеги 
 6. Медициналык форма № 063 таризиндеги 
 7. Ата-энесинин паспортунун көчүрмөсү
 8. Өздүк дело
  1. Кабыл алуу үчүн  комиссия мүчөлөрү :

1) Комиссиянын төрагасы УКГнын директору

2) ОТИ боюнча директордун орун басарлары

3) Психолог

4) Башталгыч класстын мугалимдери

5) Предмет боюнча мугалимдер

6) Логопед

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru