Эне тил - улуттун жүзү

Профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде Мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына карата бир нече темаларда иш-чаралар уюштурулду.

 1.  «Эне тил-улуттун жүзү» -сүрѳт конкурсу
 2. «Эл дѳѳлѳтү-эне тил» дубал газеталар конкурсу
 3. «Кыргыз тили-сыймыгым»-кѳркѳм окуу конкурсу
 4. «Мен эне тилимди ѳнүктүрүүгѳ ѳз салымымды кошкум келет» эсселер конкурсу
 5. «Мен сабаттуумун!» жат жазуулар конкурсу
 6. «Сабаттуу бол!» мугалимдер арасында жат жазуу конкурсу
 7. Мекен, кыргыз тили жѳнүндѳ обондуу ырлар конкурсу
 8. «Ырдайлы кыргыз ырларын» мугалимдер арасында обондуу ырлар конкурсу
 9. Кыргыз улуттук оюндар таймашы
 10. Кыргыздын улуттук бийлерин даңазалоо
 11. «Элди эл кылып турган- анын тили»- мугалимдер арасында кѳркѳм окуу
 12. «Эне тили болбосо, аты аталбайт улуттун» аттуу каада-салттардан үзүндү кѳрсѳтүү

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru