Математиканы мыкты өздөштүргөн адам үчүн табигаттагы бардык илимдин эшиги ачык

         Профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейининде математика кафедрасынын декадасы болуп ѳттү

            Декаданын максаты:

 • окуучуларга математиканы окутууда профилге даярдоо
 • сабактан алган билимдерин кызыктуу формада кеңейтүү, тереңдетүү, аларды турмушта пайдалануу жолдорун көрсөтүү,
 • окуучулардын чыгармачылык жөндөмүнүн ачылышына, умтулуусуна көмөк көрсөтүү,
 • ойлорун кыскача, так, туура жооп берүүгө, кыйын кырдаалда кѳйгѳйдү чече билүү жөндөмүн өнүктүрүү.

 

Декаданын милдеттери: 

 • окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен математика предметин өздөштүрүү сапатын жогорулатуу.
 • окуучулардын стандарттык эмес көнүгүүлөрдү чыгаруусуна шарт түзүү.
 • окуучуларга өз алдынчалык иш аракеттеринин жыйынтыктырын сынчыл баалоосун өнүктүрүү.
 • предметке болгон кызыгуусун арттыруу, кругозорун кеңейтүү.
 • математика предметине кызыккан окуучуларды аныктоо.
 • кафедранын баянын ачык сабактар, класстан тышкаркы иштер, докладтар  менен толуктоо, даярдоо.
 • декаданы өткөрүүдө ынтымактуу, бирдиктүү окуучулардын коллективин уюштуруу

 

 

 

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru