Улуттун улуу мурастары

Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун "Инсандын руханий адеп- ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө" жарлыгына ылайык "Улуттун улуу мурастары" ийрими жеке эле ийримдин катышуучулары менен гана иш алып барбастан, ушул багытты кеңейтүү максатында 5-класстардын баарына сабактар өтүлүүдө.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru