Старттык тестирлөө

2021-жылдын 11-18-октябрь аралыгында УИТМЛдин 5-11-класстардын окуучулары үчүн СТАРТТЫК-ТЕСТИРЛӨӨдөгү математика, кыргыз тили ж/а адабияты предметтери боюнча суроолор тизмеги.

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru